sp

 

Szkoła Podstawowa nr 11  

im. Henryka Sienkiewicza  

w Puławach  

Przedstawiamy się

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Legionu Puławskiego 8
24-100 Puławy
sp
 
tel. (81) 887-12-02
 tel/fax (81) 887-12-03

 

Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 

Sekretariat szkoły: 7.30 - 15.30

Świetlica szkolna: 6.30 - 16.00

Biblioteka i czytelnia szkolna: 8.00 - 16.00

Zajęcia lekcyjne: 8.00 - 16.00

Pedagog szkolny: 9.00 - 13.00

Stołówka szkolna: wydawanie obiadów - 12.00 - 15.20

Zajęcia dodatkowe: 14.20 - 18.00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z przepisami § 5 ust, 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 18 kwietnia 2002 r, w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości lokalowe szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w określonym dla danego typu szkoły wymiarze.

 

Propozycja naszej szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów:  

- 13.10.2014 r.
- 10.11.2014 r.
- 02.01.2015 r.
- 01.04.2015 r.
- 30.04.2015 r.
- 05.06.2015 r.

Hymn naszej szkoły

1. Zawsze witamy naszą szkołę

Z radosnym biciem serc.

I o Henryku Sienkiewiczu

wszyscy śpiewamy pieśń!

 

Ref.: Bo on jest naszym Patronem

i jest nam bliski jak brat,

a jego piękne utwory

w tej szkole każdy z nas zna!

A Pan Sienkiewicz tak patrzy,

jakby był dumny dziś z nas,

że tutaj w tej „jedenastce”

tak dobrze każdy go zna!

 

2. Z Nel, Stasiem, Kalim oraz Jankiem

przyjaźni się każdy z nas.

Z Małym Rycerzem czy Jurandem

wędrowaliśmy nie raz.

 

Ref.: A Pan Sienkiewicz tak patrzy

jakby był dumny dziś z nas,

że tutaj w tej „jedenastce”

tak dobrze każdy Go zna!

Bo On jest naszym Patronem

i jest nam bliski jak brat,

a Jego piękne utwory

w tej szkole każdy z nas zna!

Nasza oferta

Szkoła nasza posiada doskonałe warunki i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

 

GWARANTUJEMY:  

 • od klasy pierwszej bezpłatną naukę j. angielskiego,
 •  od klasy trzeciej bezpłatną naukę j. niemieckiego,
 •  zajęcia w nowoczesnej bibliotece - centrum dydaktycznym szkoły wyposażonym w bogaty księgozbiór, czasopisma i komputery,
 •  dostęp do centrum multimedialnego w czytelni naszej szkoły, wyposażonego w sprzęt komputerowy,
 •  zajęcia informatyczne z bezpłatnym dostępem do Internetu,
 •  naukę pływania,
 •  zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 •  zajęcia sportowe SKS, białe i zielone szkoły,
 • rozwój zainteresowań w kołach przedmiotowych na ciekawych zajęciach programu ”ALTERNATYWA”,
 •  bezpłatną opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 630 - 1600.
 •  tanie i smaczne obiady domowe w stołówce szkolnej.
SZKOŁA Z KLASĄ

Od 1 X 2004 roku możemy się poszczycić posiadaniem certyfikatu

"Szkoły z klasą".

 certyfikat_1

Pamiątkowa fotografia

Uczniowie klasy 6c z wychowawczynią w dniu ukończenia szkoły podstawowej
27 czerwca 2014 roku.

 

BIP

Zajrzyj na te strony

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

kalendarz

Moje miasto

herb_1

Kalendarz
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )