Październik

Wyniki Maksa Matematycznego

 

W październiku, 17 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie wykorzystującym technologie informatyczne pt. "Maks Matematyczny", organizowanym przez Łowców Talentów Jersz.

Celem jest rozbudzanie zainteresowań i aktywności intelektualnej, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego i twórczego współzawodnictwa, nauki przez zabawę, rozwijanie przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów oraz popularyzacja przedmiotów min. matematycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Zadaniem uczestników było samodzielne rozwiązanie  dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych w czasie 45 min. i zdobycie jak największej liczby punków.

Piotr Stefanek z kl. V e zajął IV miejsce w województwie lubelskim, wygrał min. darmowy udział w 7 edycji konkursu.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Koordynatorzy konkursu

Marcin Słomka i Joanna Tarka

Zajęcia z pierwszej pomocy

 

20 października w klasie I „e” odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy. Uczniowie, choć jeszcze mali,  z zainteresowaniem słuchali jak należy zachować się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu. Obejrzeli wspaniale wyposażoną apteczkę, nauczyli się jak układamy osobę poszkodowaną a nawet wypróbowali jak robi się sztuczne oddychanie. Zajęcia były bardzo udane.

Zapraszamy do naszej GALERII.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

W dniach 10-11 października w klasach młodszych obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji zaprosiliśmy do szkoły gości, którzy czytali głośno książkę pani Renaty Piątkowskiej „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”: pielęgniarkę szkolną panią Halinę Szczepańską i lekarza weterynarii, dr Jacka Żmudzkiego oraz rodziców i babcie uczniów klas drugich.

Podczas zajęć dzieci miały okazję wysłuchać również bajek czytanych przez Wiktora Zborowskiego oraz Danutę Stenkę, zagrać w gry planszowe, rozwiązać zagadki, a także zaśpiewać piosenki. Uczniowie klas pierwszych opowiadali o swoich zwierzętach domowych i zadawali panu doktorowi pytania z nimi związane. Wykonali również lornetki, które były potrzebne do wypatrywania zwierząt żyjących w lesie.

W klasach drugich razem z rodzicami, babciami i wychowawczyniami pokonywali trasę, którą przebył jeden z bohaterów książki, jeż Jerzyk. Klasy trzecie rozmawiały z panią pielęgniarką o tym, co to znaczy opiekować się kimś i obdarzyć kogoś zaufaniem.

Dzieci otrzymały także książeczki, w których zbierały naklejki ze Słodziakami za każdy dzień głośnego czytania w domu.

Chętni uczniowie z klas młodszych wzięli również udział w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, który polegał na narysowaniu lub opisaniu kolejnych losów leśnych zwierzątek. Konkurs zorganizowany został przez sieć sklepów Biedronka. Wyniki ogłoszone zostaną 19 listopada na stronie internetowej: szkolneprzygodyslodziakow.pl

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii:

Prace dzieci

Zdjęcia z zajęć

Prace dzieci z klasy 3a są do obejrzenia w bibliotece szkolnej.

Konkurs - Polska Niepodległa

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„POLSKA NIEPODLEGŁA”

W RAMACH OBCHODÓW

100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 Cele konkursu:

 • uczczenie 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • zainteresowanie uczniów historią wydarzeń oraz osób, które doprowadziły do Polski Niepodległej,
 • kształtowanie systemu wartości młodego człowieka,
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie wśród uczniów poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej.

 

Organizator

Pani Eliza Przygoda – Łuka - nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach.

 

Adresaci konkursu

Wszyscy uczniowie klas IV- VIII i klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach.

 

Forma konkursu

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy IV,
 • klasy V-VI ,
 • klasy VII- VIII oraz klasy gimnazjalne.

Konkurs będzie miał formę testu wyboru.

 

Tematyka

W Konkursie obowiązują wiadomości dotyczące okresu od I rozbioru Polski do roku 1918. Materiały konkursowe wcześniej otrzymali wszyscy wychowawcy klas IV – VIII i gimnazjum.

 

Terminy

Konkurs odbędzie się 13 listopada 2018 r. podczas 3 godziny lekcyjnej w salach zgodnie z planem zajęć poszczególnych klas.

Koperty z przygotowanymi testami oznaczone nazwiskiem nauczyciela oraz klasą, w której przeprowadzi test będą wyłożone 13 listopada w pokoju nauczycielski przed godziną 8.00.

 

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII i klas gimnazjalnych.
 2. Konkurs odbywa się w salach lekcyjnych zgodnie z planem zajęć poszczególnych klas.
 3. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada nauczyciel, który ma lekcje w danej klasie.
 4. Nauczyciel w obecności klasy otwiera kopertę tuż przed rozpoczęciem testu.
 5. Czas trwania konkursu wynosi 20 minut.
 6. Konkurs składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczeń może zdobyć maksymalnie 20 punktów.
 7. Uczestnicy konkursu samodzielnie rozwiązują zadania konkursowe.
 8. Po upływie ustalonego czasu nauczyciel zbiera prace konkursowe.
 9. Wyznaczony przez nauczyciela uczeń, na tej samej godzinie lekcyjnej, składa prace konkursowe w bibliotece szkolnej u p. Marzeny Piskorskiej.
 10. Prace sprawdzane będą przez wyznaczoną przez organizatora komisję.
 11. Zwycięża ten uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów.
 12. W przypadku tej samej liczby punktów organizator dnia następnego przeprowadza dogrywkę - w formie testu.
 13. Zwycięża również ta klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów w każdej z trzech kategorii wiekowej.

 

Nagrody

 1. Powołana przez organizatorów komisja sprawdza testy oraz decyduje o przydziale nagród.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz dla klasy
  z największą liczbą punktów w każdej z trzech kategorii wiekowej.
 3. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się 16 listopada br. podczas uroczystości Dnia Patrona w naszej szkole.
 4. Decyzja jury jest ostateczna.

 

Ustalenia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

 

Integracja klasy 3BG w Escape room

26 października wraz z wychowawczynią p. Iloną Wrótniak-Terlecką udaliśmy się do puławskiego Open the lock. Celem naszej wizyty było rozwiązywanie zagadek, łamanie szyfrów i odnalezienie kluczy, które pozwały na wydostanie się z zamkniętych pomieszczeń. Były trzy tematyczne pokoje. Zróżnicowane, ale każdy z nich nawiązywał fabułą do elementów historycznych i walorów edukacyjnych. Wszystko odbywało się pod presją czasu, zapewniając nam ekscytujące doświadczenia. Spędziliśmy niesamowity, twórczy czas, ale też pogłębiliśmy swój rozwój osobisty m.in. przez ćwiczenie wyobraźni, kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, sprytu i działania w grupie. W sierocińcu było strasznie, ale udało się wyjść przed czasem. Dokonaliśmy włamu i uciekliśmy z muzeum, przeszukaliśmy mieszkania agenta, zdobyliśmy tajne akta i uciekliśmy przed powrotem szpiega. Sprawdziła się umiejętność współpracy, a indywidualne cechy i pomysły pozwoliły na świetną zabawę we wspólnym gronie.

Polecamy klasa 3BG

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )