Współpraca z UMCS

 

 Strona projektu - http://knmii.umcs.pl/okole.html

Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa


Informujemy, że rozpoczyna się Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa.
Szczegółowe informacje, zadania z serii A, regulamin oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie:
http://knmii.umcs.pl/olidze.html
Dołączamy zestaw z zadaniami z serii A. Rozwiązania wysyłamy do 4-go marca na adres:

Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa, dr Eliza Jackowska-Boryc, Instytut Matematyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 20-031 Lublin
lub adres e-mail: eliza.boryc@poczta.umcs.lublin.pl

 

Zestaw zadaniowy do pobrania znajduje się TUTAJ!!!

Współpraca z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 11 od października 2019 r. rozpoczęła współpracę z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zdolni uczniowie z naszej szkoły, którzy są szczególnie zainteresowani dodatkowymi zajęciami z matematyki mają możliwość uczestniczenia w  nieodpłatnym projekcie dydaktycznym, składającym się  z:

 1. Lubelskiej Młodzieżowej Ligi  Zadaniowej
 2. Koła Olimpijskiego dla uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych.

 

Koło Olimpijskie będzie odbywało się w wybrane soboty, w godzinach 10:30-12.30 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

Koło będzie się odbywało w dwóch grupach:

 • I grupa: Math Monster, grupa przeznaczona dla uczniów z klas 4, 5, 6 SP;
 • II grupa: Mega Math Monster, grupa przeznaczona dla uczniów z klas 7, 8 SP.

 

Serdecznie zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie zajęć Koła Olimpijskiego, które odbędzie się 09.11.2019 o godzinie 10:20 w Auli Matematyki na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Natomiast w godzinach 11:00-13:00 odbędą się pierwsze spotkanie Koła Olimpijskiego dla uczniów szkoły podstawowej.


koordynator projektu:
Beata Kryczka-Tarka oraz nauczyciele matematyki

Projekt dydaktyczny – cele i plan szczegółowy

Cele:

 1. Popularyzacja matematyki,
 2. Wyłonienie uczniów utalentowanych matematycznie z obszaru województwa lubelskiego,
 3. Praca z uzdolnionymi uczniami szkoły podstawowej, którzy docelowo będą przygotowywani do olimpiad matematycznych, a w przyszłości rozwiną nasze województwo,
 4. Zadbanie o rozwój przyszłej kadry naukowej WMFiI UMCS,
 5. Promowanie województwa lubelskiego w obszarze konkursów matematycznych na arenie ogólnopolskiej,
 6. Zaangażowanie i rozwój studentów kierunku nauczanie matematyki i informatyki,
 7. Podwyższenie poziomu kierunków nauczycielskich i lepsze przygotowanie studentów do pracy nauczyciela,
 8. Przeanalizowanie wyników dotyczących egzaminu 8-klasisty i egzaminu gimnazjalnego z matematyki ze szkół z obszaru województwa lubelskiego, oraz rozpoznanie, które obszary matematyki poszły słabiej,
 9. Praca nad podwyższeniem poziomu edukacji matematycznej w lubelskich szkołach.

 

Projekty:

 1. LMLZ - Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa
  • Wyłonienie uczniów uzdolnionych matematycznie z obszaru województwa lubelskiego, troska o ich rozwój matematyczny i umożliwienie im współpracy.
  • Uczniowie będą zaproszeni do uczestnictwa w kole olimpijskim organizowanym przez WMFI UMCS.
 1. 2. Zajęcia olimpijskie dla uczniów szkoły podstawowej
  • Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu, w soboty, w godzinach 9.00-11.00.
  • Zadania omawiane na zajęciach będą umieszczone na stronie internetowej, po czym uczniowie będą mieli dwa tygodnie na samodzielne rozwiązanie zadań.
  • Rozwiązania firmowe będą przedstawione przez prowadzących zajęcia.
  • Uczniowie obecni na sobotnich spotkaniach koła będą mogli przedstawiać swoje rozwiązania.
  • Uczniowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w sobotnich spotkaniach będą mogli wysyłać swoje rozwiązania na adres e-mailowy oraz będą mogli kontaktować się drogą elektroniczną z prowadzącymi zajęcia.

 

Lista konkursów branych pod uwagę:

 • Kangur,
 • Olimpiada Lingwistyczna (wersja dla uczniów SP – konkurs Babel),
 • Konkurs Matematyczny organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów.

 

Zestawy zadań będą oparte o następujące działy matematyki:

 • Geometria płaska
 • Geometria przestrzenna
 • Algebra
 • Kombinatoryka i teoria gier
 • Teoria liczb
 • Logika

 

Pracownicy i wybrani studenci WMFI UMCS będą odpowiedzialni za przygotowanie i sprawdzanie zadań oraz będą sprawować opiekę nad kołem matematycznym;
Planowane jest również zorganizowanie letnich i zimowych szkół matematycznych dla najlepszych uczniów.
W przyszłości planowane jest prowadzenie także zajęć z programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych.

Do pobrania:

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )