Ogłoszenia

Papieskie konkursy na 100 – lecie urodzin Jana Pawła II

Z hojnością właściwą młodości i bez zastrzeżeń oddajcie w służbie Kościołowi wasze młode talenty.

Kościół należy do was, więcej - wy jesteście Kościołem!

(Jan Paweł II)

 

Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, przypadającej 18 maja 2020 r., zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach: plastycznym oraz fotograficznym.

 

Szkolny Konkurs Wielkanocny

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie

 

 

REGULAMIN KONKURSU :

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach. Konkurs skierowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych:
  • oddziały zerowe
   • Wykonanie pracy plastycznej – koszyczka    wielkanocnego na kartce A 4 metodą wydzieranki z papieru kolorowego.
  • klasy 1-3
   • wykonanie pracy plastycznej – koszyczka wielkanocnego z pisankami na kartce A3 z kolorowych kółek różnej wielkości.

Każdą klasę, oddział reprezentuje 5 prac wytypowanych przez wychowawcę oraz uczniów w eliminacjach klasowych.

  • klasy 4-8
   • Wykonanie palmy z bibuły, papieru kolorowego, kolorowych wstążek. Wielkość od 30 do  50 cm. Wymienione techniki można łączyć lub użyć tylko jednej.
 1. Celem konkursu jest:
  • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i koszyka wielkanocnego w obrzędowości ludowej;
  • stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów wykonania prac plastycznych
  • rozbudowanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
  • przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
 2. Prace konkursowe należy opatrzyć metryczką z informacjami: imię i nazwisko  oraz klasa, do której uczęszcza autor pracy.
  • Prace powinny być wykonane samodzielnie. Prosimy o nieprzynoszenie zakupionych palm.
 3. Wykonane prace należy zgłaszać do koordynatorów konkursu do dnia 30 marca 2020 roku.
 4. Oceny prac dokona komisja konkursowa, w jej skład wchodzą koordynatorzy konkursu, nauczyciele plastyki oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Kryteria oceniania prac:
  • zgodność z regulaminem konkursu,
  • pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
  • dobór materiałów i elementów zdobniczych,
  • estetyka wykonania
  • wysokość palmy.
 6. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe lub wyróżnienia.
 7. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 

 

Koordynatorzy konkursu:

 Iwona Tureczek – Zakrzewska

Elżbieta Adamowicz- Matraszek

 

.

 

 

Konkurs plastyczny na projekt kartki wielkanocnej

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w postaci ciekawego i oryginalnego projektu kartki wielkanocnej. Prace mogą być wykonane techniką dowolną i powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.

Kto może wziąć udział ?

Dzieci w wieku od 7 do 9 lat.

Opis:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cele konkursu:

 1. promocja Banku Gospodarstwa Krajowego;
 2. rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły;
 3. doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi;
 4. rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w postaci ciekawego i oryginalnego projektu kartki wielkanocnej. Prace mogą być wykonane techniką dowolną i powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.

Prace muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach. Obowiązkowo na tyle każdej kartki wielkanocnej, należy umieścić w prawym dolnym rogu, wydrukowaną informację (nie pismo ręczne), o wymiarze maksymalnie 7 cm x 4 cm. Informacja powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa oraz adres placówki.

Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie 5 prac (wliczając również filie). Przekroczenie tej liczby skutkuje zakwalifikowaniem jedynie 5 prac dowolnie wybranych przez organizatora.

W ramach konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów nagród głównych oraz zostanie przyznanych siedem wyróżnień.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • oryginalność,
 • zgodność z tematem,
 • estetyka,
 • kompozycja.

Nagrody dla laureatów zostaną przekazane przez szkołom/świetlicom środowiskowym/bibliotekom publicznym, celem ich dalszego przekazania laureatom konkursu lub przedstawicielowi placówek.
Nagrody w konkursie: atrakcyjne zestawy edukacyjne dla dzieci.

Termin składania: 9 marca 2020r. do świetlicy s.116.

Spośród przyniesionych prac zostanie wybranych 5 najlepszych, które prześlemy do Organizatora.

Katarzyna Szczypa-Kowalik

Źródło / Więcej informacji:

https://www.fundacja.bgk.pl/konkurs-na-kartke-wielkanocna

Kontakt:

https://www.fundacja.bgk.pl/kontakt

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )