II Międzyszkolny Turniej Matematyczny

Wyniki konkursu

WYNIKI 

II MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO 2021 

W krainie wielokątów”  

 

 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy 

Imię i nazwisko uczestnika turnieju, klasa 

konkurencje 

punktacja 

Adam Borzuta, 5 

Aleksander Firlej, 6 

Bartosz Woźniak, 7 

Julia Krulikowska, 8 

Konkurs on-line 

19,5 

Aleksander Firlej, 6 

Film 

20 

Andrzej Padel, 8 

Film 

- 

Film 

Gabriela Bociańska, 6 

Plakat 

8 

 

Razem: 

47,5 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach im. H. Sienkiewicza 

Imię i nazwisko uczestnika turnieju, klasa 

konkurencje 

punktacja 

Alan Niemczuk, 5 

Michał Drozd, 6 

Zofia Nowak, 7 

Krzysztof Wójcik, 8 

Konkurs on-line 

27,5 

Liliana Michalska, 6 

Marta Podsiadła, 6 

Alicja Jaworska, 6 

Film 

12 

Natalia Kalbarczyk, 7 

Plakat 

4 

 

Razem: 

43,5 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach im. K. K. Baczyńskiego 

Imię i nazwisko uczestnika turnieju, klasa 

konkurencje 

punktacja 

Wiktoria Koszałka5 

Krzysztof Matysiak6 

Maria Gurba7 

Alicja Szymańska 

Konkurs on-line 

23,5 

- 

Film 

0 

Julia Madejska7 

Plakat 

10 

 

Razem: 

33,5 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika 

Imię i nazwisko uczestnika turnieju, klasa 

konkurencje 

punktacja 

Zofia Kowalik, 5 

Stanisław Borowiec, 6 

Jakub Gnieciak, 8 

Konkurs on-line 

12 

Hanna Trojak, 5 

Kuba Trojak, 5 

Film 

8 

Karol Matraszek, 6 

Plakat 

2 

 

Razem: 

22 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Puławach im. Polskich Lotników 

Imię i nazwisko uczestnika turnieju, klasa 

konkurencje 

punktacja 

Antoni Juszkiewicz, 5 

Zuzanna Taracha, 6 

Stanisław Sygnowski, 7 

Nikola Jasik, 8 

Konkurs on-line 

19 

- 

Film 

0 

Wiktoria Łysiak, 8 

Plakat 

6 

 

Razem: 

25 

 

 

Przebieg konkursu

Konkurs on-line

 

 


 

Konkurs 

FILM "Matematyka i Świat wokół nas"

 

 Andrzej Padel, Aleksander Firlej, SP3 Puławy

 

Liliana, Marta i Alicja, SP11

 

Hanna Trojak Jakub Trojak Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach

 


 

Konkurs plastyczny

PLAKAT "Figury symetryczne w przyrodzie"

 

Regulamin turnieju

Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

 

Cele turnieju:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów,

 • rozwijanie talentów matematycznych, inspirowanie do twórczego działania,

 • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania zadań i problemów,

 • promowanie osiągnięć uczniów,

 • promocja szkół, nauczycieli oraz uczniów biorących udział w konkursie.

 

Ustalenia ogólne:

 1. turniej skierowany jest do uczniów klas V – VIII puławskich szkół podstawowych,

 2. przebiegać będzie w dwóch etapach:

  • I etap - eliminacje szkolne,

  • II etap składa się z trzech części:

   • część I – KONKURS ON-LINE prowadzony przez nauczycieli SP 11 w Puławach
   • część II – FILM
   • część III – PLAKAT
 3. punkty uzyskane w części I, II i III turnieju przez poszczególne szkoły będą sumowane i wskażą zdobyte miejsce,

 4. w każdej placówce biorącej udział w turnieju dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za przebieg eliminacji szkolnych,

 5. szkoła zgłasza swój udział w turnieju przesyłając mailem informację (zał. 2) na adres turnieju w dniach 8 -12 marca 2021 r.,

 6. do 22 kwietnia na adres mailowy turnieju należy przesłać:

  • podpisane i zeskanowane oświadczenia rodziców (opiekunów) (zał. 1),
  • listę wszystkich uczestników II etapu turnieju (zał. 3),
  • zdjęcia wszystkich uczestników (do turniejowego tablo),
  • ewentualnie filmik
 7. do 22 kwietnia do sekretariatu SP 11 należy dostarczyć pracę plastyczną,

 8. uczniowie, których oświadczenia rodziców (opiekunów) nie zostaną dostarczone organizatorowi nie będą mogli brać udziału w turnieju,

 9. ogłoszenie wyników odbędzie się 12 maja 2021 r. podczas spotkania on-line o godzinie 16.00. Koordynatorzy w miarę możliwości zbierają swoje grupy w szkołach i łączą się na koncie jednego z uczniów na platformie Teams, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego,

 10. zwycięzcy II MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO otrzymają dyplomy, upominki i nagrody. Dodatkowo dla szkoły za I m-ce przewidziany jest puchar. Nagrody zostaną dostarczone do szkół do 14 maja 2021r. Prosimy szkolnych koordynatorów o przekazanie uczestnikom nagród i dyplomów,

 11. wyniki Turnieju zostaną opublikowane 13 maja na stronie internetowej szkoły: www.sp11.pulawy.witrynaszkolna.pl w zakładce MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY/II Edycja 2020/2021

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Lp.

Działanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Zgłoszenie szkoły do turnieju

8 - 12.03.2021 r.

szkolny koordynator

2.

I etap turnieju

do 21.04.2021 r.

szkolny koordynator

3.

Przesłanie drogą mailową listy uczestników turnieju: części I, II i III.

do 22.04.2021 r.

szkolny koordynator

4.

Próbne spotkanie z uczestnikami konkursu on-line

6.05.2021 r.

godz. 16.00

organizatorzy

5.

II etap turnieju – konkurs on-line

11.05.2021 r.

godz. 16.00

organizatorzy

6.

Podsumowanie turnieju

12.05.2021 r.

godz. 16.00

organizatorzy

7.

Opublikowanie wyników turnieju

13.05.2021 r.

organizatorzy

8.

Przekazanie nagród do szkół

do 14.05.2021 r.

organizatorzy

 

Koordynatorzy turnieju: Ilona Sumorek, Joanna Tarka

 

Kontakt, adres turnieju: tmsp11pulawy@gmail.com

 

Informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie szkoły: www.sp11.pulawy.witrynaszkolna.pl w zakładce MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY/II edycja 2020/2021

 

Dokumenty do pobrania
 • Regulamin II Międzyszkolnego Turnieju Matematycznego "W Krainie Wielokątów
 • Regulamin części I - KONKURS ON-LINE 
 • Regulamin części II - FILM "Matematyka i Świat wokół nas
 • Regulamin części III - PLAKAT "Figury symetryczne w przyrodzie
 • Oświadczenie rodziców (zał. 1) 
 • Zgłoszenie udziału (zał. 2)
 • Lista uczestników (zał. 3)
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )