Karta rowerowa

Harmonogram egzaminu na kartę rowerową

Harmonogram egzaminu praktycznego na kartę rowerową

12 czerwca 2019r. (środa)

H. Bilotserkovets / M. Słomka

godz. lekcyjna

klasa

1.

4c

2.

4e

3.

5c

4.

4d

5.

4f + 4a

6.

5b + 5a

Informacje dla ubiegających się o kartę rowerową
 1. Uczeń zainteresowany kartą rowerową musi dostarczyć zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na przystąpienie dziecka do egzaminu
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie wypełniają arkusz zaliczeń ucznia i podpisują się w odpowiednim miejscu wyrażając zgodę na wydanie karty rowerowej
 3. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do p. Hanny Bilotserkovets (s. 303) lub p. Marcina Słomki (s. 313) do 21 maja 2019 r. 

 

28 maja 2019 - Egzamin teoretyczny:

 1. Egzamin teoretyczny odbędzie się w sali komputerowej w formie testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.
 2. Test  zawiera pytania  dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz  wiadomości z pierwszej pomocy.
 3. Uczeń, który udzieli 20 prawidłowych odpowiedzi zaliczy część teoretyczną.
 4. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu teoretycznego – termin podstawowy (28 maja 2019) i poprawkowy (w terminie od 3 do 7 czerwca na lekcji techniki)
 5. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas terminu poprawkowego, będzie mógł przystąpić do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.

Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

 

12 czerwca 2019 - Egzamin praktyczny:

 1. Egzamin praktyczny przewidziany jest na 12 czerwca 2019 r. Termin może ulec zmianie, ze względu na warunki pogodowe.
 2. Egzamin praktyczny może odbyć się na rowerze osoby zdającej lub na rowerze kolegi/koleżanki.
 3. Egzamin praktyczny odbędzie się obok boiska szkolnego.
 4. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań:
  • płynne ruszanie z miejsca
  • jazda slalomem
  • skręcanie w prawo / skręcanie w lewo
  • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
  • ósemka
  • omijanie przeszkód
  • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu

 

Odbiór karty rowerowej:

 1. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i praktycznego muszą dostarczyć opisane zdjęcie do 19 czerwca 2019 r.
 2. Opis zdjęcia powinien zawierać: imię, nazwisko, klasę i datę urodzenia.
 3. Odbiór karty rowerowej możliwy będzie dopiero po uzyskaniu przez zdającego 10 roku życia.
 4. Karty rowerowe można będzie odebrać w sekretariacie szkoły od 1 września 2019 r.
Przykładowe testy na kartę rowerową

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )