Rok szkolny 2017/2018 - podsumowanie

Oddziały zerowe

 

 

Klasy pierwsze i drugie

 

 

Klasy trzecie

 

 

Klasy czwarte

 

 

Klasy piąte

 

 

Klasy szóste

 

 

Klasy siódme

 

 

Klasy gimnazjalne

Rok szkolny 2017/2018 - pierwsze półrocze

Oddziały zerowe

 

 Klasy pierwsze i drugie

 

 Klasy trzecie

 

 Klasy czwarte

 

 Klasy piąte

 

 Klasy szóste

 

 Klasy siódme

 

 Klasy gimnazjalne

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Klasy 0 - 6 

 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

431

20,6

2.

0B

316

12,7

3.

I A

189

9,5

4.

II A

183

7,6

5.

  II B

267

11,1

6.

II C

202

8,4

7.

II D

328

14,3

8.

II E

240

10

9.

II F

206

8,6

10.

III A

387

14,9

11.

III B

282

11,3

12.

III C

202

9,7

13.

III D

433

18,1

14

III E

339

13,1

15.

IV A

123

4,6

16.

IV B

44

2,1

17.

IV C

152

6,6

18.

IV D

154

6,7

19.

V A

108

4,3

20.

V B

77

3,3

21.

V C

26

1,3

22.

VI A

97

4,1

23.

VI B

124

4,8

24.

VI C

55

2,3

25.

VI D

113

4,9

26.

VI E

101

4,1

    

    Najwięcej wypożyczeń w oddziałach „0”

      

       – Oliwia Wójcik (0a) – 103 wypożyczenia

       – Barbara Skałecka (0a) – 93 wypożyczenia

       – Gabriela Glegoła (0a) – 43 wypożyczenia

       – Maja Cwajda (0b) – 24 wypożyczenia

       – Krzysztof Martyniak (0b) – 24 wypożyczenia

       – Kacper Rachoń (0b) – 24 wypożyczenia

       – Amelia Jaroszek (0a) – 23 wypożyczenia

       – Helena Nowak (0b) – 22 wypożyczenia

       – Krystian Kosmowski (0b) – 22 wypożyczenia

       – Angelika Krawczyk (0b) – 21 wypożyczeń

       – Wawer Michalina (0a) – 20 wypożyczeń

       – Hubert Stefaniak (0a) – 20 wypożyczeń

 

      Najwięcej wypożyczeń w klasie 1

 

       – Tymon Klamann – 40 wypożyczeń

       – Maja Dike – 26 wypożyczeń

       – Szymon Moskal – 19 wypożyczeń

       – Maja Liszewska – 18 wypożyczeń

       – Zuzanna Tokarczyk – 18 wypożyczeń

 

     Najwięcej wypożyczeń w klasach 2

 

       – Gabriela Siwiec (2a) – 72 wypożyczenia

       – Maria Pietras (2d) – 60 wypożyczeń

       – Hanna Mroczek (2b) – 51 wypożyczeń

       – Maria Grontkowska (2d) – 37 wypożyczeń

       – Paulina Koc (2e) – 36 wypożyczeń

       – Zofia Ziemianek (2d) – 34 wypożyczenia

       – Szymon Lassak (2c) – 33 wypożyczenia

       – Mariusz Adach (2f) – 33 wypożyczenia

       – Bartosz Supryn (2e) – 32 wypożyczenia

       – Antoni Studenny (2b) – 31 wypożyczeń

 

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach 3

 

– Julia Pękala (3a) – 47 wypożyczeń

– Jakub Bochra (3d) – 46 wypożyczeń

– Zofia Nowak (3a) – 44 wypożyczenia

– Zofia Kozak (3a) – 40 wypożyczeń

– Maja Pyczek (3b) – 40 wypożyczeń

– Wioleta Sadło (3d) – 38 wypożyczeń

– Maciej Ponikowski (3d) – 36 wypożyczeń

– Anna Żmudzka (3e) – 37 wypożyczeń

– Damian Hałas (3a) – 32 wypożyczenia

– Natalia Kosmowska (3b) – 31 wypożyczeń

Najwięcej wypożyczeń w klasach 4

 

– Anna Wiszowata (4c) – 78 wypożyczeń

– Igor Ziembowicz (4d) – 54 wypożyczenia

– Julia Ochal (4d) – 43 wypożyczenia

– Izabela Stefaniak (4a) – 32 wypożyczenia

– Karolina Urbanek (4d) – 26 wypożyczeń

– Wiktoria Lesik (4c) – 22 wypożyczenia

– Agnieszka Jasik (4c) – 20 wypożyczeń

– Marika Sączek (4a) – 19 wypożyczeń

– Agnieszka Piłat (4c) – 18 wypożyczeń

– Olga Zaremba (4b) – 18 wypożyczeń

                                    

Najwięcej wypożyczeń w klasach 5

 

– Jakub Marcinko (5a) – 28 wypożyczeń

– Amelia Chodacka (5b) – 18 wypożyczeń

– Natalia Kubala (5c) – 18 wypożyczeń

– Adam Maron (5a) – 16 wypożyczeń

– Natalia Grzybowska (5a) – 16 wypożyczeń

– Kornelia Junko (5a) – 16 wypożyczeń

– Wiktoria Lisiowska (5a) – 16 wypożyczeń

– Jakub Leśniak (5a) – 15 wypożyczeń

– Aneta Ceglińska (5b) – 15 wypożyczeń

Najwięcej wypożyczeń w klasach 6

 

– Klaudia Strawa (6a) – 13 wypożyczeń

– Dominika Drob (6b) – 12 wypożyczeń

– Aleksandra Myka (6d) – 12 wypożyczeń

– Karolina Kostrzewa (6e) – 12 wypożyczeń

– Wiktoria Lis (6e) – 12 wypożyczeń

– Dawid Bernat (6b) – 11 wypożyczeń

– Juliusz Pytka (6b) – 11 wypożyczeń

– Anna Kula (6a) – 11 wypożyczeń

– Wiktoria Tarka (6e) – 11 wypożyczeń

 

Kwiecień 2017

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

65

3,1

2.

0B

33

1,3

3.

I A

13

0,7

4.

II A

20

0,8

5.

 II B

48

2,0

6.

II C

22

0,9

7.

II D

28

1,2

8.

II E

22

0,9

9.

II F

15

0,6

10.

III A

29

1,1

11.

III B

18

0,7

12.

III C

6

0,3

13.

III D

35

1,5

14

III E

69

2,7

15.

IV A

10

0,4

16.

IV B

7

0,3

17.

IV C

8

0,3

18.

IV D

11

0,5

19.

V A

11

0,4

20.

V B

16

0,7

21.

V C

2

0,1

22.

VI A

8

0,3

23.

VI B

17

0,7

24.

VI C

1

0,04

25.

VI D

4

0,2

26.

VI E

10

0,4

      

   

      Najwięcej wypożyczeń w oddziałach „0”

       – Oliwia Wójcik (0a) – 17 wypożyczeń

       – Barbara Skałecka (0a) – 14 wypożyczeń

       – Gabriela Glegoła (0a) – 8 wypożyczeń

       – Alicja Nowakowska (0a) – 4 wypożyczenia

 

      Najwięcej wypożyczeń w klasie 1

       – Tymon Klamann – 3 wypożyczenia

       – Maja Liszewska – 3 wypożyczenia

 

      Najwięcej wypożyczeń w klasach 2

      – Antoni Studenny (2b) – 14 wypożyczeń

      – Gabriela Siwiec (2a) – 8 wypożyczeń

      – Gustaw Lesiuk (2c) – 7 wypożyczeń

      – Maria Grontkowska (2d) – 6 wypożyczeń

      – Zofia Ziemianek (2d) – 5 wypożyczeń

      – Bartosz Supryn (2e) – 5 wypożyczeń

      – Aniela Adach (2f) – 5 wypożyczeń

      – Zofia Buzała (2a) – 4 wypożyczenia

      – Paulina Koc (2e) – 4 wypożyczenia

 

      Najwięcej wypożyczeń w klasach 3

      – Julia Pękala (3a) – 12 wypożyczeń

      – Maja Pyczek (3b) – 8 wypożyczeń

      – Agnieszka Mazurek (3e) – 7 wypożyczeń

      – Szymon Stefaniak (3e) – 6 wypożyczeń

      – Karolina Czerwińska (3e) – 5 wypożyczeń

      – Gabriela Capała (3e) – 4 wypożyczenia

      – Mateusz Kozak (3d) – 4 wypożyczenia

      – Maurycy Sońta (3e) – 4 wypożyczenia

 

 

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach 4

– Igor Ziembowicz (4d) – 6 wypożyczeń

– Anna Wiszowata (4c) – 4 wypożyczenia

– Izabela Stefaniak (4a) – 4 wypożyczenia

– Olga Zaremba (4b) – 4 wypożyczenia

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach 5

– Aneta Ceglińska (5b) – 3 wypożyczenia

       – Amelia Chodacka (5b) – 3 wypożyczenia

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach 6

– Dominika Drob (6b) – 2 wypożyczenia

Marzec 2017

Klasy 0 - 6 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

78

3,7

2.

0B

57

2,3

3.

I A

41

2,1

4.

II A

21

0,9

5.

 II B

22

0,9

6.

II C

24

1

7.

II D

23

1

8.

II E

37

1,5

9.

II F

18

0,8

10.

III A

85

3,3

11.

III B

47

1,9

12.

III C

55

2,4

13.

III D

10

0,4

14

III E

33

1,3

15.

IV A

18

0,7

16.

IV B

7

0,3

17.

IV C

19

0,8

18.

IV D

10

0,4

19.

V A

6

0,2

20.

V B

5

0,2

21.

V C

4

0,2

22.

VI A

8

0,3

23.

VI B

10

0,4

24.

VI C

1

0,04

25.

VI D

4

0,2

26.

VI E

13

0,5

 

 

 

          Najwięcej wypożyczeń w oddziałach „0”

                – Oliwia Wójcik (0a) – 21 wypożyczeń

                – Barbara Skałecka (0a) – 18 wypożyczeń

                – Gabriela Glegoła (0a) – 15 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasie 1

                – Maja Dike – 7 wypożyczeń

                – Tymon Klamann – 7 wypożyczeń

                – Szymon Moskal – 6 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 2

                – Bartosz Supryn (2e) – 16 wypożyczeń

                – Gabriela Siwiec (2a) – 11 wypożyczeń

  

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 3

                – Zofia Kozak (3a) – 11 wypożyczeń

                – Maja Pyczek (3b) – 10 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 4

                – Anna Wiszowata (4c) – 13 wypożyczeń

                – Marika Sączek (4a) – 9 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 5

                – Natalia Kubala (5c) – 3 wypożyczenia

                 – Jakub Marcinko (5a) – 3 wypoąyczenia

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 6

                – Dominika Drob (6b) – 3 wypożyczenia

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )