Rok szkolny 2017/2018 - podsumowanie

Oddziały zerowe

 

 

Klasy pierwsze i drugie

 

 

Klasy trzecie

 

 

Klasy czwarte

 

 

Klasy piąte

 

 

Klasy szóste

 

 

Klasy siódme

 

 

Klasy gimnazjalne

Rok szkolny 2017/2018 - pierwsze półrocze

Oddziały zerowe

 

 Klasy pierwsze i drugie

 

 Klasy trzecie

 

 Klasy czwarte

 

 Klasy piąte

 

 Klasy szóste

 

 Klasy siódme

 

 Klasy gimnazjalne

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Klasy 0 - 6 

 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

431

20,6

2.

0B

316

12,7

3.

I A

189

9,5

4.

II A

183

7,6

5.

  II B

267

11,1

6.

II C

202

8,4

7.

II D

328

14,3

8.

II E

240

10

9.

II F

206

8,6

10.

III A

387

14,9

11.

III B

282

11,3

12.

III C

202

9,7

13.

III D

433

18,1

14

III E

339

13,1

15.

IV A

123

4,6

16.

IV B

44

2,1

17.

IV C

152

6,6

18.

IV D

154

6,7

19.

V A

108

4,3

20.

V B

77

3,3

21.

V C

26

1,3

22.

VI A

97

4,1

23.

VI B

124

4,8

24.

VI C

55

2,3

25.

VI D

113

4,9

26.

VI E

101

4,1

    

    Najwięcej wypożyczeń w oddziałach „0”

      

       – Oliwia Wójcik (0a) – 103 wypożyczenia

       – Barbara Skałecka (0a) – 93 wypożyczenia

       – Gabriela Glegoła (0a) – 43 wypożyczenia

       – Maja Cwajda (0b) – 24 wypożyczenia

       – Krzysztof Martyniak (0b) – 24 wypożyczenia

       – Kacper Rachoń (0b) – 24 wypożyczenia

       – Amelia Jaroszek (0a) – 23 wypożyczenia

       – Helena Nowak (0b) – 22 wypożyczenia

       – Krystian Kosmowski (0b) – 22 wypożyczenia

       – Angelika Krawczyk (0b) – 21 wypożyczeń

       – Wawer Michalina (0a) – 20 wypożyczeń

       – Hubert Stefaniak (0a) – 20 wypożyczeń

 

      Najwięcej wypożyczeń w klasie 1

 

       – Tymon Klamann – 40 wypożyczeń

       – Maja Dike – 26 wypożyczeń

       – Szymon Moskal – 19 wypożyczeń

       – Maja Liszewska – 18 wypożyczeń

       – Zuzanna Tokarczyk – 18 wypożyczeń

 

     Najwięcej wypożyczeń w klasach 2

 

       – Gabriela Siwiec (2a) – 72 wypożyczenia

       – Maria Pietras (2d) – 60 wypożyczeń

       – Hanna Mroczek (2b) – 51 wypożyczeń

       – Maria Grontkowska (2d) – 37 wypożyczeń

       – Paulina Koc (2e) – 36 wypożyczeń

       – Zofia Ziemianek (2d) – 34 wypożyczenia

       – Szymon Lassak (2c) – 33 wypożyczenia

       – Mariusz Adach (2f) – 33 wypożyczenia

       – Bartosz Supryn (2e) – 32 wypożyczenia

       – Antoni Studenny (2b) – 31 wypożyczeń

 

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach 3

 

– Julia Pękala (3a) – 47 wypożyczeń

– Jakub Bochra (3d) – 46 wypożyczeń

– Zofia Nowak (3a) – 44 wypożyczenia

– Zofia Kozak (3a) – 40 wypożyczeń

– Maja Pyczek (3b) – 40 wypożyczeń

– Wioleta Sadło (3d) – 38 wypożyczeń

– Maciej Ponikowski (3d) – 36 wypożyczeń

– Anna Żmudzka (3e) – 37 wypożyczeń

– Damian Hałas (3a) – 32 wypożyczenia

– Natalia Kosmowska (3b) – 31 wypożyczeń

Najwięcej wypożyczeń w klasach 4

 

– Anna Wiszowata (4c) – 78 wypożyczeń

– Igor Ziembowicz (4d) – 54 wypożyczenia

– Julia Ochal (4d) – 43 wypożyczenia

– Izabela Stefaniak (4a) – 32 wypożyczenia

– Karolina Urbanek (4d) – 26 wypożyczeń

– Wiktoria Lesik (4c) – 22 wypożyczenia

– Agnieszka Jasik (4c) – 20 wypożyczeń

– Marika Sączek (4a) – 19 wypożyczeń

– Agnieszka Piłat (4c) – 18 wypożyczeń

– Olga Zaremba (4b) – 18 wypożyczeń

                                    

Najwięcej wypożyczeń w klasach 5

 

– Jakub Marcinko (5a) – 28 wypożyczeń

– Amelia Chodacka (5b) – 18 wypożyczeń

– Natalia Kubala (5c) – 18 wypożyczeń

– Adam Maron (5a) – 16 wypożyczeń

– Natalia Grzybowska (5a) – 16 wypożyczeń

– Kornelia Junko (5a) – 16 wypożyczeń

– Wiktoria Lisiowska (5a) – 16 wypożyczeń

– Jakub Leśniak (5a) – 15 wypożyczeń

– Aneta Ceglińska (5b) – 15 wypożyczeń

Najwięcej wypożyczeń w klasach 6

 

– Klaudia Strawa (6a) – 13 wypożyczeń

– Dominika Drob (6b) – 12 wypożyczeń

– Aleksandra Myka (6d) – 12 wypożyczeń

– Karolina Kostrzewa (6e) – 12 wypożyczeń

– Wiktoria Lis (6e) – 12 wypożyczeń

– Dawid Bernat (6b) – 11 wypożyczeń

– Juliusz Pytka (6b) – 11 wypożyczeń

– Anna Kula (6a) – 11 wypożyczeń

– Wiktoria Tarka (6e) – 11 wypożyczeń

 

Kwiecień 2017

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

65

3,1

2.

0B

33

1,3

3.

I A

13

0,7

4.

II A

20

0,8

5.

 II B

48

2,0

6.

II C

22

0,9

7.

II D

28

1,2

8.

II E

22

0,9

9.

II F

15

0,6

10.

III A

29

1,1

11.

III B

18

0,7

12.

III C

6

0,3

13.

III D

35

1,5

14

III E

69

2,7

15.

IV A

10

0,4

16.

IV B

7

0,3

17.

IV C

8

0,3

18.

IV D

11

0,5

19.

V A

11

0,4

20.

V B

16

0,7

21.

V C

2

0,1

22.

VI A

8

0,3

23.

VI B

17

0,7

24.

VI C

1

0,04

25.

VI D

4

0,2

26.

VI E

10

0,4

      

   

      Najwięcej wypożyczeń w oddziałach „0”

       – Oliwia Wójcik (0a) – 17 wypożyczeń

       – Barbara Skałecka (0a) – 14 wypożyczeń

       – Gabriela Glegoła (0a) – 8 wypożyczeń

       – Alicja Nowakowska (0a) – 4 wypożyczenia

 

      Najwięcej wypożyczeń w klasie 1

       – Tymon Klamann – 3 wypożyczenia

       – Maja Liszewska – 3 wypożyczenia

 

      Najwięcej wypożyczeń w klasach 2

      – Antoni Studenny (2b) – 14 wypożyczeń

      – Gabriela Siwiec (2a) – 8 wypożyczeń

      – Gustaw Lesiuk (2c) – 7 wypożyczeń

      – Maria Grontkowska (2d) – 6 wypożyczeń

      – Zofia Ziemianek (2d) – 5 wypożyczeń

      – Bartosz Supryn (2e) – 5 wypożyczeń

      – Aniela Adach (2f) – 5 wypożyczeń

      – Zofia Buzała (2a) – 4 wypożyczenia

      – Paulina Koc (2e) – 4 wypożyczenia

 

      Najwięcej wypożyczeń w klasach 3

      – Julia Pękala (3a) – 12 wypożyczeń

      – Maja Pyczek (3b) – 8 wypożyczeń

      – Agnieszka Mazurek (3e) – 7 wypożyczeń

      – Szymon Stefaniak (3e) – 6 wypożyczeń

      – Karolina Czerwińska (3e) – 5 wypożyczeń

      – Gabriela Capała (3e) – 4 wypożyczenia

      – Mateusz Kozak (3d) – 4 wypożyczenia

      – Maurycy Sońta (3e) – 4 wypożyczenia

 

 

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach 4

– Igor Ziembowicz (4d) – 6 wypożyczeń

– Anna Wiszowata (4c) – 4 wypożyczenia

– Izabela Stefaniak (4a) – 4 wypożyczenia

– Olga Zaremba (4b) – 4 wypożyczenia

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach 5

– Aneta Ceglińska (5b) – 3 wypożyczenia

       – Amelia Chodacka (5b) – 3 wypożyczenia

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach 6

– Dominika Drob (6b) – 2 wypożyczenia

Marzec 2017

Klasy 0 - 6 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

78

3,7

2.

0B

57

2,3

3.

I A

41

2,1

4.

II A

21

0,9

5.

 II B

22

0,9

6.

II C

24

1

7.

II D

23

1

8.

II E

37

1,5

9.

II F

18

0,8

10.

III A

85

3,3

11.

III B

47

1,9

12.

III C

55

2,4

13.

III D

10

0,4

14

III E

33

1,3

15.

IV A

18

0,7

16.

IV B

7

0,3

17.

IV C

19

0,8

18.

IV D

10

0,4

19.

V A

6

0,2

20.

V B

5

0,2

21.

V C

4

0,2

22.

VI A

8

0,3

23.

VI B

10

0,4

24.

VI C

1

0,04

25.

VI D

4

0,2

26.

VI E

13

0,5

 

 

 

          Najwięcej wypożyczeń w oddziałach „0”

                – Oliwia Wójcik (0a) – 21 wypożyczeń

                – Barbara Skałecka (0a) – 18 wypożyczeń

                – Gabriela Glegoła (0a) – 15 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasie 1

                – Maja Dike – 7 wypożyczeń

                – Tymon Klamann – 7 wypożyczeń

                – Szymon Moskal – 6 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 2

                – Bartosz Supryn (2e) – 16 wypożyczeń

                – Gabriela Siwiec (2a) – 11 wypożyczeń

  

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 3

                – Zofia Kozak (3a) – 11 wypożyczeń

                – Maja Pyczek (3b) – 10 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 4

                – Anna Wiszowata (4c) – 13 wypożyczeń

                – Marika Sączek (4a) – 9 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 5

                – Natalia Kubala (5c) – 3 wypożyczenia

                 – Jakub Marcinko (5a) – 3 wypoąyczenia

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 6

                – Dominika Drob (6b) – 3 wypożyczenia

 

Luty 2017

Klasy 0 - 6 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego ucznia

1.

0A

49

2,3

2.

0B

33

1,3

3.

I A

22

1,1

4.

II A

50

2,1

5.

 II B

31

1,3

6.

II C

65

2,7

7.

II D

45

2,0

8.

II E

47

2,0

9.

II F

32

1,3

10.

III A

72

2,8

11.

III B

37

1,5

12.

III C

31

1,3

13.

III D

80

3,3

14

III E

53

2,0

15.

IV A

12

0,4

16.

IV B

6

0,3

17.

IV C

25

1,1

18.

IV D

32

1,4

19.

V A

5

0,2

20.

V B

7

0,3

21.

V C

6

0,3

22.

VI A

6

0,3

23.

VI B

18

0,7

24.

VI C

10

0,4

25.

VI D

13

0,6

26.

VI E

12

0,5

     

          Najwięcejwypożyczeń w oddziałach „0”

               – Oliwia Wójcik (0a) – 12 wypożyczeń

               – Barbara Skałecka (0a) – 11 wypożyczeń

 

         Najwięcejwypożyczeń w klasie 1

               – Tymon Klamann – 7 wypożyczeń

 

         Najwięcejwypożyczeń w klasach 2

               – Gabriela Siwiec (2a) – 11 wypożyczeń

 

         Najwięcejwypożyczeń w klasach 3

               – Zofia Nowak (3a) – 10 wypożyczeń

               – Maciej Ponikowski (3d) – 10 wypożyczeń

 

         Najwięcejwypożyczeń w klasach 4

               – Igor Ziembowicz (4d) – 13 wypożyczeń

               – Anna Wiszowata (4c) – 12 wypożyczeń

 

         Najwięcejwypożyczeń w klasach 5

               – Natalia Kubala (5c) – 4 wypożyczenia

 

         Najwięcejwypożyczeń w klasach 6

               – Juliusz Pytka (6b) – 6 wypożyczeń

I semestr roku szkolnego 2016/2017

Klasy 0 - 6

 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

163

7,8

2.

0B

156

6,2

3.

I A

95

4,8

4.

II A

65

2,7

5.

 II B

126

5,5

6.

II C

68

2,8

7.

II D

172

7,5

8.

II E

119

5

9.

II F

137

5,7

10.

III A

146

5,6

11.

III B

160

6,4

12.

III C

121

5,3

13.

III D

256

10,7

14

III E

134

5,2

15.

IV A

69

2,6

16.

IV B

22

1

17.

IV C

92

4

18.

IV D

76

3,3

19.

V A

62

2,6

20.

V B

38

1,7

21.

V C

14

0,7

22.

VI A

56

2,3

23.

VI B

62

2,4

24.

VI C

39

1,6

25.

VI D

58

2,5

26.

VI E

70

2,8

          

 

          Najwięcej wypożyczeń w oddziałach „0”

               – Oliwia Wójcik (0a) – 37 wypożyczeń

               – Barbara Skałecka (0a) – 35 wypożyczeń

               – Krzysztof Martyniak (0b) – 13 wypożyczeń

               – Kacper Rachoń (0b) – 12 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 1

               – Tymon Klamann – 20 wypożyvzeń

               – Maja Dike – 12 wypożyczeń

               – Nikola Flejmer, Zuzanna Tokatczyk – 11 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 2

               – Gabriela Siwiec (2a) – 31 wypożyczeń

               – Maria Pietras (2d) – 30 wypożyczeń

               – Hanna Mroczek (2b) – 25 wypożyczeń

               – Mariusz Adach (2f) – 21 wypożyczeń

               – Kacper Pękala (2d) – 20 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 3

               – Jakub Bochra (3d) – 30 wypożyczeń

               – Natalia Kosmowska (3e) – 22 wypożyczenia

               – Maksymilian Sobich (3e) – 21 wypożyczeń

               – Wioletta Sadło (3d) – 20 wypożyczeń

 

         Najwięcej wypożyczeń w klasach 4

               – Anna Wiszowata (4c) – 46 wypożyczeń

               – Julia Ochal (4d) – 40 wypożyczeń

               – Igor Ziembowicz (4d) – 18 wypożyczeń

               – Wiktoria Lesik (4c) – 18 wypożyczeń

               – Izabela Stefania (4a) – 18 wypożyczeń

 

 

 

           Najwięcej wypożyczeń w klasach 5

               – Jakub Marcinko (5a) – 23 wypożyczenia

               – Natalia Grzybowska (5a) – 14 wypożyczeń

               – Amelia Chodacka (5b) – 14 wypożyczeń

               – Wiktoria Szymanek (5a) – 14 wypożyczeń

               – Zofia Drążyk (5a) – 13 wypożyczeń

               – Wiktoria Lisiowska (5a) – 13 wypożyczeń

 

          Najwięcej wypożyczeń w klasach 6

               – Klaudia Strawa (6e) – 11 wypożyczeń

               – Dawid Bernat (6b) – 8 wypożyczeń

               – Wiktoria Lis (6e) – 7 wypożyczeń

               – Olga Więcławska (6d) – 7 wypożyczeń

Grudzień 2016

Klasy 0 - 6  

 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na  jednego  ucznia

1.

0A

26

1,2

2.

0B

42

1,7

3.

I A

21

1,1

4.

II A

13

0,5

5.

   II B

13

0,6

6.

II C

10

0,4

7.

II D

35

1,5

8.

II E

9

0,4

9.

II F

16

0,7

10.

III A

40

1,5

11.

III B

26

1

12.

III C

18

0,8

13.

III D

46

1,9

14

III E

16

0,6

15.

IV A

1

0,04

16.

IV B

1

0,05

17.

IV C

4

0,2

18.

IV D

15

0,7

19.

V A

6

0,3

20.

V B

4

0,2

21.

V C

3

0,2

22.

VI A

5

0,2

23.

VI B

4

0,2

24.

VI C

7

0,3

25.

VI D

21

0,9

26.

VI E

28

1,1

     

 

 

     Czytelnik miesiąca w zerówkach

          – 6 wypożyczeń: Barbara Skałecka (0A), Oliwia Wójcik (0A)

          – 4 wypożyczenia: Krzysztof Martyniak (0B)

     

     Czytelnik miesiąca w klasie 1

          – 5 wypożyczeń: Tymon Klamann

          

     Czytelnik miesiąca w klasach 2

          – 8 wypożyczeń: Maria Pietras (2d)

          – 7 wypożyczeń: Gabriela Siwiec (2a)

          

     Czytelnik miesiąca w klasach 3

          – 8 wypożyczeń: Maciej Ponikowski (3d)

          – 7 wypożyczeń: Jakub Bochra (3d)

          – 6 wypożyczeń: Jarosław Mierzejewski (3d)

          – 5 wypożyczeń: Martyna Ślusarczyk (3a), Maja Pyczek (3b)

          

     Czytelnik miesiąca w klasach 4

          – 9 wypożyczeń: Julia Ochal (4d)

 

     Czytelnik miesiąca w klasach 5

          – 2 wypożyczenia: Jakub Marcinko (5a), Amelia Chodacka (5b)

       

     Czytelnik miesiąca w klasach 6

          – 3 wypożyczenia: Olga Więcławska (3d), Wiktoria Lis (6e)

                                     Karolina Kostrzewa (6e), Wiktoria Tarka (6e)

Listopad 2016 rok

Klasy 0 - 6

 

Lp.

Klasa

Liczba wszystkich wypożyczeń

Liczba wypożyczeń przypadająca

na jednego ucznia

1.

0A

43

2

2.

0B

24

1

3.

I A

32

1,6

4.

II A

15

0,6

5.

  II B

35

1,5

6.

II C

21

0,9

7.

II D

34

1,5

8.

II E

24

1

9.

II F

21

0,9

10.

III A

41

1,6

11.

III B

72

2,9

12.

III C

13

0,6

13.

III D

117

4,9

14

III E

9

0,3

15.

IV A

4

0,1

16.

IV B

7

0,3

17.

IV C

14

0,6

18.

IV D

16

0,7

19.

V A

22

0,9

20.

V B

17

0,7

21.

V C

2

0,1

22.

VI A

18

0,8

23.

VI B

7

0,3

24.

VI C

8

0,3

25.

VI D

5

0,2

26.

VI E

5

0,2

 

 

          Czytelnik miesiąca w zerówkach

             – 11 wypożyczeń: Oliwia Wójcik (0A)

             – 9 wypożyczeń: Skałecka Barbara (0A)

         

         Czytelnik miesiąca w klasie 1

             – 6 wypożyczeń: Tymon Klamann

             – 4 wypożyczenia: Szymon Moskal

          

          Czytelnik miesiąca w klasach 2

             – 7 wypożyczeń: Paulina Koc (2e)

             – 6 wypożyczeń: Gabriela Siwiec (2a)

             – 6 wypożyczeń: Hanna Mroczek (2b)

          

           Czytelnik miesiąca w klasach 3

             – 13 wypożyczeń: Jakub Bochra (3d)

             – 10 wypożyczeń: Natalia Kosmowska (3e)

             – 9  wypożyczeń: Wioleta Sadło, Igor Skowronek (3d)

             – 8  wypożyczeń: Jakub Banaszek (3b)

             – 7  wypożyczeń: Jakub Kowalski (3d)

             – 6  wypożyczeń: Zofia Telęda (3a)

          

           Czytelnik miesiąca w klasach 4

             – 7 wypożyczeń: Anna Wiszowata (4c)

 

           Czytelnik miesiąca w klasach 5

             – 7 wypożyczeń: Jakub Marcinko (5a)

       

            Czytelnik miesiąca w klasach 6

             – 3 wypożyczenia: Aleksandra Stępień, Anna Kula (6a) 

Październik 2016 rok

Klasy 0 - 6 

 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

51

2,4

2.

0B

40

1,6

3.

I A

14

0,7

4.

II A

18

0,8

5.

  II B

34

1,5

6.

II C

15

0,6

7.

II D

33

1,4

8.

II E

44

1,8

9.

II F

48

2

10.

III A

23

0,9

11.

III B

41

1,6

12.

III C

58

2,5

13.

III D

55

2,3

14

III E

55

2,1

15.

IV A

28

1

16.

IV B

3

0,1

17.

IV C

16

0,7

18.

IV D

20

0,9

19.

V A

4

0,2

20.

V B

1

0,04

21.

V C

1

0,05

22.

VI A

5

0,2

23.

VI B

21

0,8

24.

VI C

8

0,3

25.

VI D

17

0,7

26.

VI E

17

0,7

     

          Czytelnik miesiąca w zerówkach

             – 11 wypożyczeń: Oliwia Wójcik (0A)

             – 9 wypożyczeń: Skałecka Barbara (0A)

             – 5 wypożyczeń: Korgol Kacper (0A)

             – 4 wypożyczenia: Maja Cwajda, Dawid Noweta (0B)

 

          Czytelnik miesiąca w klasie 1

             – 4 wypożyczenia: Nikola Flejmer

             – 3 wypożyczenia: Pola Matejek

          

          Czytelnik miesiąca w klasach 2

             – 9 wypożyczeń: Emilia Hałaczkiewicz (2f)

             – 8 wypożyczeń: Gabriela Siwiec (2a)

             – 7 wypożyczeń: Kacper Pękala (2d)

          

           Czytelnik miesiąca w klasach 3

             – 6 wypożyczeń: Zofia Telęda (3a)

             – 5 wypożyczeń: Bartosz Koral (3d), Wioletta Sadło (3d),

                Mateusz Święch (3d), Maksymilian Sobich (3e)

          

           Czytelnik miesiąca w klasach 4

             – 11 wypożyczeń: Julia Ochal (4d)

             – 8 wypożyczeń: Anna Wiszowata (4c)

             – 2 wypożyczenia: Igor Ziembowicz (4d)

 

           Czytelnik miesiąca w klasach 5

             – 2 wypożyczenia: Andrzej Wiszowaty (5a)

       

            Czytelnik miesiąca w klasach 6

             – 4 wypożyczenia: Juliusz Pytka (6b)

Wrzesień 2016 rok

Klasy 0 - 6 

 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

0A

35

1,6

2.

0B

41

1,6

3.

I A

15

0,8

4.

II A

16

0,7

5.

 II B

10

0,4

6.

II C

15

0,6

7.

II D

37

1,6

8.

II E

35

1,5

9.

II F

40

1,7

10.

III A

23

0,9

11.

III B

15

0,6

12.

III C

29

1,3

13.

III D

22

0,9

14

III E

45

1,7

15.

IV A

25

0,9

16.

IV B

8

0,4

17.

IV C

44

1,9

18.

IV D

14

0,6

19.

V A

19

0,8

20.

V B

16

0,7

21.

V C

8

0,4

22.

VI A

14

0,6

23.

VI B

24

0,9

24.

VI C

10

0,4

25.

VI D

12

0,5

26.

VI F

6

0,2

     

 

 

 

          Czytelnik miesiąca w klasie 1

             – 4 wypożyczenia: Tymon Klamann

             – 3 wypożyczenia: Maja Dike, Zuzanna Tokarczyk

          

          Czytelnik miesiąca w klasach 2

             – 13 wypożyczeń: Liliana Michalska (2e)

             – 11 wypożyczeń: Mariusz Adach (2f)

             –   9 wypożyczeń: Franciszek Flis (2e)

             –   8 wypożyczeń: Wiktoria Rybak (2f)

             –   6 wypożyczeń: Gabriela Siwiec (2a)

          

           Czytelnik miesiąca w klasach 3

             – 8 wypożyczeń: Maksymilian Sobich (3e)

             – 5 wypożyczeń: Karolina Mokijewska (3b), Anna Żmudzka (3e)

          

           Czytelnik miesiąca w klasach 4

             – 18 wypożyczeń: Anna Wiszowata (4c)

             –   8 wypożyczeń: Izabela Stefaniak (4a)

             –   6 wypożyczeń: Wiktoria Lesik (4c)

          

           Czytelnik miesiąca w klasach 5

             – 2 wypożyczenia: 2 osoby

       

            Czytelnik miesiąca w klasach 6

             – 7 wypożyczeń: Dawid Bernat (6b)

Rok szkolny 2015/2016

klasy 1 - 6 

 

   

 

Czytelnik roku w klasach 1

- 1A – Maria Stankiewicz – 20 wypożyczeń

- 1B – Marta Janiszek – 39 wypożyczeń

- 1C – Natasza Korbus – 25 wypożyczeń

- 1D – Maria Grontkowska – 39 wypożyczeń

- 1E – Bartosz Supryn – 94 wypożyczenia

- 1f – Mariusz Adach – 86 wypożyczeń

 

Czytelnik roku w klasach 2

- 2A – Magdalena Jarosińska – 92 wypożyczenia

- 2B – Maja Pyczek – 29 wypożyczeń

- 2C – Amelia Górska – 35 wypożyczeń

- 2D – Wioleta Sadło – 87 wypożyczeń

- 2E – Julia Kalbarczyk – 72 wypożyczenia

               

Czytelnik roku w klasach 3

- 3A – Izabela Stefaniak – 33 wypożyczenia

- 3B – Marika Sączek – 32 wypożyczenia

- 3C – Anna Wiszowata – 54 wypożyczenia

- 3D – Igor Ziembowicz – 37 wypożyczeń

 

Czytelnik roku w klasach 4

- 4A – Camila Ahamefule – 10 wypożyczeń

- 4B – Amelia Chodacka – 14 wypożyczeń

- 4C – Oliwia Jaworska – 12 wypożyczeń

    

Czytelnik roku w klasach 5

- 5A – Maja Rudnik – 10 wypożyczeń

- 5B – Dawid Bernat – 30 wypożyczeń

- 5C – Patrycja Kulig – 9 wypożyczeń

- 5D – Aleksandra Myka – 10 wypożyczeń

- 5E – Jakub Błaziak – 11 wypożyczeń

 

Czytelnik roku w klasach 6

- 6A – Anna Jaraszek – 18 wypożyczeń

- 6B – Kinga Witek – 16 wypożyczeń

- 6C – Barbara Benicka, Kinga Purchała – 8 wypożyczeń

- 6D – Bartłomiej Kosmowski, Mikołaj Łoza – 6 wypożyczeń

Rok szkolny 2014/2015

Klasy 1 - 6

 

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

I A

632

26,3

2.

I B

221

9,2

3.

I C

452

18,8

4.

I D

463

22,0

5.

I E

499

20,0

6.

II A

368

15,3

7.

 II B

186

7,8

8.

II C

177

6,8

9.

II D

202

9,2

10.

III A

76

3,5

11.

III B

128

5,8

12.

III C

133

6,3

13.

IV A

167

6,7

14.

IV B

122

4,9

15.

IV C

147

6,1

16.

IV D

58

2,4

17.

IV E

192

8,0

18.

V A

52

2,3

19.

V B

103

4,9

20.

V C

110

5,5

21.

V D

66

2,4

22.

VI A

93

3,7

23.

VI B

105

3,9

24.

VI C

55

2,0

           Czytelnik roku w klasach 1

               1A – Magdalena Jarosińska – 143 wypożyczeń

               1B – Karolina Sempoch – 18 wypożyczeń

               1C – Maja Winiczuk – 44 wypożyczeń

               1D – Wioleta Sadło – 161 wypożyczeń

               1E – Anna Żmudzka – 63 wypożyczeń

          Czytelnik roku w klasach 2

               2A – Weronika Szmigiel – 54 wypożyczeń

               2B – Amelia Wnuk – 18 wypożyczeń

               2C – Marta Nowakowska – 26 wypożyczeń

               2D – Karolina Urbanek – 29 wypożyczeń

          Czytelnik roku w klasach 3

               3A – Jakub Marcinko – 13 wypożyczeń

               3B – Amelia Chodacka – 28 wypożyczeń

               3C – Ilona Łukasik – 36 wypożyczeń

          Czytelnik roku w klasach 4

               4A – Anna Kula – 21 wypożyczeń

               4B – Jan Grudzień – 20 wypożyczeń

               4C – Klara Pietras – 15 wypożyczeń

               4D – Weronika Ciechanowicz – 8 wypożyczeń

               4E – Jakub Błaziak  – 33 wypożyczenia

          Czytelnik roku w klasach 5

               5A – Anna Jaraszek – 18 wypożyczeń

               5B – Wiktoria Żak – 11 wypożyczeń

               5C – Michał Jasik – 17 wypożyczeń

               5D – Jakub Kuszyk – 8 wypożyczeń

          Czytelnik roku w klasach 6

               6A – Aleksandra Pluta – 7 wypożyczeń

               6B – Karolina Wrótna – 8 wypożyczeń

               6C – Przemysław Pać – 8 wypożyczeń

Statystyka czytelnicza w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

Klasa

Liczba   wszystkich wypożyczeń

Liczba   wypożyczeń przypadająca

na jednego   ucznia

1.

„0”

308

11,4

2.

I A

649

26

3.

I B

325

13,5

4.

I C

502

19,3

5.

I D

248

13,1

6.

II A

179

7,8

7.

 II B

124

6,2

8.

II C

93

4,4

9.

III A

346

14,4

10.

III B

170

7,1

11.

III C

176

7,3

12.

III D

173

7,5

13.

III E

530

22,1

14.

IV A

87

4

15.

IV B

90

4,3

16.

IV C

71

3,7

17.

IV D

71

2,5

18.

V A

126

4,8

19.

V B

109

4,2

20.

V C

89

3,4

21.

VI A

148

6,2

22.

VI B

112

4,7

23.

VI C

268

11,2

24.

VI D

254

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnicy roku w klasach najmłodszych

Oddział "0" - Julia Maruszak - 24 wypożyczenia

Klasa 1a - Izabela Stefaniak - 126 wypożyczeń

Klasa 1b - Maria Kierek - 50 wypożyczeń

Klasa 1c - Wiktoria Lesik - 51 wypożyczeń

Klasa 1d - Weronika Targońska - 34 wypożyczenia

 

Czytelnicy roku w klasach drugich

Klasa 2a - Zofia Drążyk - 30 wypożyczeń

Klasa 2b - Gabriela Wróbel - 16 wypożyczeń

Klasa 2c - Oliwia Jaworska - 12 wypożyczeń

 

Czytelnicy roku w klasach trzecich

Klasa 3a - Klaudia Salasa - 38 wypożyczeń

Klasa 3b - Julia Pyra - 19 wypożyczeń

Klasa 3c - Katarzyna Hołody - 16 wypożyczeń

Klasa 3d - Piotr Okoń - 17 wypożyczeń

Klasa 3e - Wiktoria Tarka - 64 wypożyczenia

 

Czytelnicy roku w klasach czwartych

Klasa 4a - Anna Jaraszek - 23 wypożyczenia

Klasa 4b - Kinga Witek - 12 wypożyczeń

Klasa 4c - Maciej Latos - 9 wypożyczeń

Klasa 4d - Jakub Kuszyk - 13 wypożyczeń

 

Czytelnicy roku w klasach piątych

Klasa 5a - Alicja Józefczyk - 17 wypożyczeń

Klasa 5b - Jan Daniszewski - 22 wypożyczeń

Klasa 5c - Dominika Wiejak - 10 wypożyczeń

 

Czytelnicy roku w klasach szóstych

Klasa 6a - Julia Wróbel - 27 wypożyczeń

Klasa 6b - Kamil Górecki - 26 wypożyczeń

Klasa 6c - Jacek Chojecki - 63 wypożyczenia

Klasa 6d - Natalia Rusa - 54 wypożyczenia

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )