Rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do udziału w konkursie Świątecznym

Święta Bożego Narodzenia są na stałe zakorzenione w naszej kulturze i w naszych obyczajach. Polską tradycją jest wzajemne obdarowywanie się upominkami w wieczór Wigilijny. Prezenty lubimy dostawać wszyscy. Jednak szczególną wartość mają te, które zostały wykonane własnoręcznie. Redakcja Gazetki Szkolnej zaprasza wszystkich uczniów do konkursu na samodzielnie wykonany upominek, który z pewnością ucieszy obdarowaną osobę.

 

REGULAMIN KONKURSU

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

NAJCIEKAWSZY
WŁASNORĘCZNIE WYKONANY PREZENT ŚWIĄTECZNY

Cele konkursu:

 • Rozwijanie i kształtowanie kreatywności, uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości artystycznej, estetycznej.
 • Motywowanie uczniów do aktywności.
 • Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
 • Prezentacja dokonań uczniów na forum szkolnym.
 • Podtrzymywanie tradycji konkursów świątecznych.
 • Pielęgnowanie tradycji świątecznych.

Organizator:

      Organizatorem konkursu jest Redakcja Gazetki Szkolnej
      Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

      ul. Legionu Puławskiego 8

      24-100 Puławy

      www.sp11.pulawy.pl

Adresaci:

 • Adresatami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach.
 • Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

          - klasy 1 - 3,

          - klasy 4 - 5,

          - klasy 6 - 8.

Zasady uczestnictwa:

 1. Każdy uczeń może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy – prezentu świątecznego techniką dowolną (gips, drewno, plastelina, papier lub inne materiały).
 3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 4. Na adres Redakcji Gazetki Szkolnej prosimy przesłać:

          - wypełnioną kartę zgłoszenia, zgodę rodziców/opiekunów (dokumenty znajdują się w załączniku)

          - zdjęcia prac konkursowych na poszczególnych etapach ich tworzenia

          - notatkę zawierającą: nazwę pracy, spis wykorzystanych produktów, krótki opis powstawania pracy.

          gazecia_sp11@outlook.pl

Terminy:

 1. Prace konkursowe wraz z dokumentacją należy przesłać do 11 grudnia 2020 roku na adres Redakcji Gazetki Szkolnej.
 2. Wszystkie nadesłane prace oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.sp11.pulawy.pl do 18 grudnia 2020 roku.
 3. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się po wznowieniu nauki w szkole.

Nagrody:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac i wyłoni laureatów.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych.
 4. Decyzja jury jest ostateczna.

Ustalenia końcowe:

       Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

e-mail Redakcji Gazetki Szkolnej: gazecia_sp11@outlook.pl

 

dokumenty ZAŁĄCZNIK                                                                                                           Redakcja Gazetki Szkolnej 

Nasza Szkoła Podwórkiem Przyjaciół 

Nasze projekty ze wsparciem UE

Nasza szkoła pomimo pandemii postanowiła nie ograniczać współpracy międzynarodowej. Przez ostatni rok szkolny realizowaliśmy projekt „Śladami Jana Pawła II – apostoła polskiej i litewskiej niepodległości” wspólnie z partnerem z Litwy. Dzięki temu projektowi 13 naszych uczniów miało możliwość pracy z uczniami z litewskiej szkoły partnerskiej z Birzai. Projekt ten właśnie się zakończył, a my nie spoczywamy na laurach.

 

Na wiosnę tego roku postanowiliśmy poszukać nowych partnerów do kolejnych projektów współpracy międzynarodowej. W wyniku tego pracowaliśmy w dwóch grupach z nauczycielami z innych państw, licząc na to, że choć jeden projekt okaże się na tyle dobry, że uzyska akceptację Agencji Narodowej.

 

W pierwszej grupie projektowej – nasza szkoła występowała w roli współautora projektu. Powstał projekt o nazwie „Scientix - Rusz głową!”, którego celem jest pokazanie uczniom wartości europejskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Projekt ma za zadanie rozwijać zainteresowania uczniów dziedzinami przedmiotów ścisłych poprzez liczne nowatorskie działania, np. samodzielne eksperymentowanie, zapoznawanie się z dziedzictwem wybranych naukowców, badaczy, architektów i ludzi kultury, analizowanie ich życia, dorobku twórczego i wpływu na życie współczesne, rozwój nauki i kultury europejskiej. Nasz projekt zakłada ponadnarodową mobilność grupy uczniów wraz nauczycielami. Uczniowie będą realizować zajęcia we współpracy ze szkołą włoską w Bari. Wypracowany wniosek okazał się na tyle dobry, iż uzyskał w akceptację FRSE i dostał dofinansowanie w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów w kwocie 55.285,00 zł.

Szczegóły w poniższym linku

 

Scientix - Rusz głową!

 

 

W drugiej grupie projektowej – nasza szkoła była koordynatorem. Powstał projekt o nazwie: „What’s up Mr. Bug?”, którego tematyka dotyczy ekologii, nauk przyrodniczych, poznawania piękna natury. Napisany projekt został pozytywnie zaopiniowany przez polską Agencję Narodową Erasmusa +. Cały projekt dostał dofinansowanie w kwocie 111.420,00 euro, zaś nasza szkoła otrzymała 29.256,00 euro. Projekt zakłada dwuletnią współpracę między szkołami w: Turcji, Rumunii, Chorwacji i Polsce. W ramach projektu odbędzie się 4 wyjazdy uczniów i nauczycieli do: Melikgazi – Turcja, Čakovec – Chorwacja, Remetea – Rumunia i Puławy – Polska.

 

Póki co, projekty i realizacja ich założeń rozpocznie się od listopada 2020 r., natomiast wyjazdy i ich terminy będą uzależnione od sytuacji na świecie. Zatem naszą szkołę w tym roku czekają nie tylko wyzwania związane z pandemią, ale i te przyjemniejsze z podróżami, poznawaniem nowych kultur i otwieraniem się na świat.

 

Wszystkich uczniów chętnych do udziału w projektach zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wypełnienia załączników nr 1 i 2. Szczegóły w poniższych linkach.

 

Regulamin na logo projektu 

Regulamin rekrutacji + załączniki 1 i 2

 

 

Konkurs - Niezwykli Puławianie

 I Miejski Konkurs Literacko – Plastyczny

Niezwykli Puławianie-Opowiedz mi o swoim bohaterze

 

 

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

Pamięć o przeszłości kształtuje przyszłość. Pragniemy zaprosić Młodzież wraz z Nauczycielami do intelektualnej i artystycznej przygody – Konkursu o Niezwykłych Puławianach. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Puław historią najnowszą zapisaną w życiu i osiągnięciach osób związanych z naszym miastem. Pragniemy zainteresować najmłodsze pokolenie wybitnymi Puławianami.

 

 

Koordynatorzy konkursu

p. Barbara Grontkowska, p. Jolanta Żmudzka, p. Wojciech Kostecki

Informacje

Plan zajęć dla uczniów klas 1-3 na platformie Teams od 9 listopada 2020 r.

 

Plan pracy pedagogów i psychologów

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursów Kuratoryjnych

Z wielką radością informujemy, że do II etapu Konkursów Kuratoryjnych zakwalifikowały się następujące osoby:

 

Konkurs kuratoryjny z języka polskiego:

 1. Zofia Nowak – kl.7a
 2. Karolina Urbanek – kl. 8d
 3. Izabela Stefaniak – kl. 8a

 

Konkurs kuratoryjny z matematyki:

 1. Antoni Lalak – kl. 8a
 2. Krzysztof Wójcik – kl. 8 d
 3. Patryk Niemiec – kl. 7a

 

Konkurs kuratoryjny z historii:

 1. Szymon Lassak kl. 6c
 2. Tymoteusz Wieczorekkl. 6c
 3. Patryk Niemieckl. 7a

 

Konkurs kuratoryjny z biologii:

      1. Zofia Nowak – kl.7a

      2. Aleksandra Szarga – kl. 8c

 

Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego:

      1. Patrycja Borys – kl. 8d

 

Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego:

 1. Patricia Kowalik – kl. 7d
 2. Natalia Klimekkl. 8a
 3. Małgorzata Rybczyńskakl. 8d
 4. Zofia Telędakl. 7a
 5. Zofia Nowakkl. 7a
 6. Izabela Pachockakl. 8d
 7. Piotr Juszczak – kl. 8a
 8. Karolina Urbanek – kl. 8d
 9. Kacper Kibilkl. 8d
 10. Paweł Peplińskikl. 8b
 11. Klara Łaszczkl. 8d
 12. Maja Pyczekkl. 7b
 13. Oliwia Karczmarczykkl. 8b

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie.

Rezerwowane książki

Zarezerwowane w bibliotece szkolnej książki i inne materiały rodzice uczniów klas 1-8 mogą odbierać (poniedziałek-piątek) w godz. 16.00 - 17.00 przy drzwiach od strony patio.

 

Jolanta Żmudzka

Konsultacje indywidualne w ramach Programu "Alternatywa"

W związku z przejściem uczniów na nauczanie zdalne konsultacje indywidualne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach Programu profilaktyki Alternatywa prowadzone będą przez platformę Teams we wtorki i czwartki od godz. 12.00 do 14.15.

 

Proszę w kalendarzu na Teams w oknie „wyszukiwanie” wpisać Ilona Wrótniak-Terlecka będę oczekiwała na połączenia w/w godzinach.

 

Opiekun programu Ilona Wrótniak-Terlecka

Powstrzymaj inwazję

  

 

ZOSTAŃ ŁOWCĄ OBCYCH

 

Co jakiś czas dowiadujemy się o odłowieniu zwierząt, które naturalnie nie występują w Polsce. Kajman, krab wełnistoręki, piranie to najbardziej spektakularne inwazyjne gatunki, o których doniesienia pojawiają się w mediach. Oprócz nich pojawiają się gatunki pozornie tylko niewinne - złote rybki, gupiki, mieczyki, molinezje w oczkach wodnych czy informacje o pochodzie raka marmurkowego w kierunku Poleskiego Parku Narodowego i informacje o niefrasobliwym uwalnianiu karpi w okresie świat Bożego Narodzenia do jezior i rzek Polski. Gatunki inwazyjne, bo o nich mowa, są bardzo poważnym zagrożeniem dla rodzimej przyrody.

 

Wszystkich przyszłych łowców obcych zapraszamy do wnikliwego przestudiowania materiałów znajdujących się na stronie:

www.lowcaobcych.pl

 

Autorem materiałów prezentowanych na stronie jest pan Rafał Maciaszek z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt, Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Jest on inicjatorem projektu Łowca Obcych, zajmującego się lokalizowaniem i obejmowaniem monitoringiem gatunków obcych w polskich wodach - przede wszystkim ryb i bezkręgowców wodnych. Mamy nadzieję, że przy sprzyjających okolicznościach, będziemy gościć pana Rafała u nas w szkole.

 

Zainteresowane akcją osoby, które napotkają w okolicach Puław nietypowe dla tych stron gatunki, mogą dokonać ich zgłoszenia. Na w/w stronie znajduje się karta obserwacji obcych gatunków. Należy ją wypełnić i przesłać na adres: rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl.

 

Na terenie szkoły informacji na temat projektu udzielają:

 

Wojciech Kostecki

Anna Bieleń

Jolanta Żmudzka

Zbiórka karmy dla schroniska

My również się przyłączyliśmy do tej akcji

 

https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/restauratorzy-pomagaja-zwierzakom-zbiorka-karmy-dla-pulawskiego-schroniska,n,1000276751.html 

 

Akcja trwa do końca listopada

 

Zasady bezpieczeństwa w SP11 od 1 września 2020 r.

W poniższych linkach Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązujący od 1 września 2020 r. oraz procedury stosowane na basenie, bibliotece i stołówce szkolnej.

 

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się.

 

REGULAMIN COVID-19

 

PROCEDURA – BASEN

 

PROCEDURA – BIBLIOTEKA

 

PROCEDURA – STOŁÓWKA

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy je kierować na adres e-mail: sp11@um.pulawy.pl

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Poniżej informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia dla uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków z oferty firmy COMPENSA wybranej przez Radę Rodziców. Telefon kontaktowy do ubezpieczyciela 607 507 508.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

 

RODO

E - DZIENNIK

 

Instrukcja Pierwszego Logowania

 

MEDIA

 

KALENDARZ

Pamięć i Tożsamość

 

PROJEKTY

 

 

 

 

Uczymy programować 

 

Realizujemy Projekt ERASMUS+ AKCJA KA 1

 

 Działamy w programie

 

Trzymaj formę

 

 Archiwalna strona
Publicznego Gimnazjum nr 3

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

 

 

herb_1

 Urząd Miasta Puławy


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )