Harmonogram wydawania obiadów

Zaktualizowany harmonogram obiadów maj-czerwiec 2021

 

 

 

Poniedziałek

12.00

1b, 1d, 2a, 2d

12.20

1a, 2b, 3b

12.40

1c

13.00

2c, 3d, 3c, 3a

13.20

2e, 3e

 

 

 

Wtorek

12.00

1a, 1b, 1c, 1d

12.20

2a, 2b, 2c dz, 2e, 3c

12.40

3d, 3a, 3e

13.00

3b

13.20

3e

13.40

2d, 2c chł

 

 

Środa

12.00

1a, 1b, 2b, 3b

12.20

1c, 2d, 3a, 2e

12.40

1d, 3e, 3c, 2c

13.00

2a, 3c

13.20

3d

 

Czwartek

12.00

1a, 1b, 1d, 2c, 3e

12.20

1c, 2d, 2e, 3c, 3d

12.40

2a, 3a

13.00

3b, 2b

 

 

Piątek

12.00

1a, 1c, 2a, 2e

12.20

1d, 2c, 3c, 2b

12.40

1b, 2d, 3d

13.00

3a, 3b

13.20

3e

Program nauki pływania

W poniższym linku harmonogram zajęć na basenie w ramach Programu nauki pływania dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 z naszej szkoły i z innych szkół oraz zajęcia UKS "Trójka" od 4 maja 2021 r. (wtorek).

 

Harmonogram zajęć na basenie

NASZE DZIECI POTRZEBUJĄ ZROZUMIENIA

"Uczniowie klas 4-8 po raz ostatni byli w szkole 6 listopada 2020 r. Od tego czasu realizują obowiązek nauki uczestnicząc w lekcjach on-line. Nie jest tajemnicą, że rodzice, nauczyciele i sami uczniowie zgłaszają coraz więcej problemów wynikających z izolacji i braku kontaktów rówieśniczych. Musimy pamiętać, że dzieci nie widziały się ze sobą przez kilka miesięcy. To trochę tak jak powrót kobiety po urlopie wychowawczym do pracy. Niby się było w kontakcie z koleżankami z pracy, ale przecież wiele się zmieniło. Tu i ówdzie przybyło kilogramów (u dzieci dojrzewanie), późno się chodzi spać i wcześnie wstaje (zdalne nauczanie), nerwy i stres związany z nową sytuacją (pandemia), presja środowiska (wyniki w nauce) i poczucie, że się wypadło z bezpiecznego i znanego rytmu funkcjonowania (szkoła). Są oczywiście dzieci, dla których nauka zdalna okazała się sprzyjająca i pozwoliła na uzyskanie lepszych wyników w nauce, i bardzo dobrze, ale niestety powrót wszystkich do szkół będzie się wiązał również z trudnościami dla tych uczniów. Szkoła jest miejscem nawiązywania relacji rówieśniczych, uczenia się funkcjonowania w grupie. Jest też źródłem wielu konfliktów...."

 

dalsza część tekstu p. Ilony Wrótniak-Terleckiej - kliknij

OPATRUNEK NA RATUNEK - pomagamy najuboższym mieszkańcom Afryki
                 

 

 

 

 

P O M A G A M Y 

 

 

 Pomimo trudnego czasu na całym świecie, my nie przestajemy pomagać!

 

Już od wielu lat aktywnie włączamy się

w akcje organizowane przez 

Fundację Redemptoris Missio

która pomaga najbiedniejszym mieszkańcom Afryki.

 


W surowych warunkach życia nietrudno o rany i oparzenia. 

Na liczne urazy narażone są zwłaszcza pracujące już od najmłodszych lat dzieci. 

Skaleczenia, otarcia, czy oparzenia, to pamiątki po każdym dniu ciężkiej pracy.

W tropiku plagą są także ugryzienia i ukłucia owadów.

 

Najbiedniejsi z pacjentów trafiają do przychodni i szpitali misyjnych. Niestety, tam często brakuje nawet podstawowych opatrunków.

 

 

   

Wspólnie możemy to zmienić! 

 

W dniach 26 kwietnia – 7 maja w naszej szkole będzie trwała akcja OPATRUNEK NA RATUNEK. W tym czasie każdego dnia, do każdej klasy uczącej się w szkole wejdzie nauczyciel i zbierze od uczniów przyniesione dary.
Zbieramy wszystko, co nadaje się do opatrywania ran. To rzeczy, które w misyjnych szpitalach są na wagę złota:
• gazy jałowe i niejałowe
• kompresy jałowe i niejałowe
• plastry na rolkach
• opaski dziane i elastyczne

• bandaże

• rękawice jednorazowe i chirurgiczne (różne rozmiary).

Sprawmy, aby życie dzieci w afrykańskim buszu nie było bolesne, a zabawy sprawiały wiele radości.

Z góry dziękujemy wszystkim za dobroć serca, wrażliwość i zaangażowanie.

Rada Samorządu Uczniowskiego

Zdalne nauczanie klas 4-8

 

Plan zajęć zdalnych dla uczniów klas 4-8 w tym na platformie Teams 

 

Wypożyczanie i zwrot książek do biblioteki

Informujemy, że uczniowie klas 4-8 mogą wypożyczać i zwracać książki do biblioteki szkolnej przy wejściu do szkoły przez patio (od strony boisk szkolnych) od poniedziałku do piątku w godz. 1530 - 1630.

Dyżur wakacyjny - oddziały przedszkolne

Informacje ogólne

 

W okresie lipiec-sierpień 2021 r. miejskie przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Puławach będą pełniły dyżur wakacyjny według załączonego poniżej harmonogramu.

 

Harmonogram dyżurów

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. Przerwy w działalności przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

 

Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień w formie papierowej. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. w przedszkolu/szkole, do którego dziecko ma uczęszczać. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie oraz w poniższym linku.

 

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny do SP11

 

Zasady bezpieczeństwa w SP11

W poniższych linkach Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązujący od 1 września 2020 r. do odwołania oraz procedury stosowane na basenie, bibliotece i stołówce szkolnej.

 

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się.

 

REGULAMIN COVID-19

 

PROCEDURA – BASEN

 

PROCEDURA – BIBLIOTEKA

 

PROCEDURA – STOŁÓWKA

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy je kierować na adres e-mail: sp11@um.pulawy.pl

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Poniżej informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia dla uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków z oferty firmy COMPENSA wybranej przez Radę Rodziców. Telefon kontaktowy do ubezpieczyciela 607 507 508.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

 

RODO

E - DZIENNIK

 

Instrukcja Pierwszego Logowania

 

MEDIA

 

 

 

KALENDARZ

Pamięć i Tożsamość

 

PROJEKTY

  

 

 

Uczymy programować 

 

Realizujemy Projekt ERASMUS+ AKCJA KA 1

 

 Działamy w programie

 

Trzymaj formę

 

 Archiwalna strona
Publicznego Gimnazjum nr 3

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

 

 

herb_1

 Urząd Miasta Puławy

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )