Rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych "zerówek"

 

Prosimy rodziców o składanie oświadczeń woli potwierdzających wolę przyjęcia do oddziałów przedszkolnych do 23 kwietnia 2021 r.

 

Oświadczenie woli zerówka

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych

 

Prosimy rodziców uczniów spoza obwodu (którzy składali wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej) o złożenie w sekretariacie oświadczenia woli do 23 kwietnia 2021 r.

 

Oświadczenie woli klasa pierwsza

Oddziały przedszkolne "zerówki" od 19 kwietnia br.

W związku z zapowiedziami Ministra Zdrowia o powrocie do nauki stacjonarnej oddziałów przedszkolnych od 19 kwietnia br. informujemy, że szkoła jest przygotowana i dzieci będą mogły korzystać z zajęć z zachowaniem, jak wcześniej, reżimu sanitarnego.

Tydzień Biblijny

Trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Tegoroczne obchody rozpocznie Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka. Zapraszamy do udziału w Szkolnym czytaniu Pisma Świętego.

Szczegóły na plakatach

 

    

II Edycja Dni Matematyki 2021

 

Zdalne nauczanie klas 1-3 od 22 marca 2021 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o przejściu w okresie 22 marca - 18 kwietnia 2021 r. klas 1-3 na nauczanie zdalne w poniższym linku jest do pobrania plan zajęć dla klas 1-3 w tym okresie. Zajęcia wymienione w planie będą się odbywały przez Teams a pozostałe poprzez zadania w e-dzienniku.

 

Świetlica szkolna będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla dzieci klas 1-3 osób wymienionych w § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 561).

 

Plan zdalnego nauczania w klasach 1-3

Zdalne nauczanie klas 4-8

 

Plan zajęć zdalnych dla uczniów klas 4-8 w tym na platformie Teams 

 

Wypożyczanie i zwrot książek do biblioteki

Informujemy, że uczniowie klas 1-8 mogą wypożyczać i zwracać książki do biblioteki szkolnej przy wejściu do szkoły przez patio (od strony boisk szkolnych) od poniedziałku do piątku w godz. 1530 - 1630.

Dyżur wakacyjny - oddziały przedszkolne

Informacje ogólne

 

W okresie lipiec-sierpień 2021 r. miejskie przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Puławach będą pełniły dyżur wakacyjny według załączonego poniżej harmonogramu.

 

Harmonogram dyżurów

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. Przerwy w działalności przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

 

Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień w formie papierowej. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. w przedszkolu/szkole, do którego dziecko ma uczęszczać. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie oraz w poniższym linku.

 

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny do SP11

 

Zasady bezpieczeństwa w SP11 od 1 września 2020 r.

W poniższych linkach Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązujący od 1 września 2020 r. do odwołania oraz procedury stosowane na basenie, bibliotece i stołówce szkolnej.

 

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się.

 

REGULAMIN COVID-19

 

PROCEDURA – BASEN

 

PROCEDURA – BIBLIOTEKA

 

PROCEDURA – STOŁÓWKA

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy je kierować na adres e-mail: sp11@um.pulawy.pl

Konkurs z Języka Angielskiego dla klas 4 - 8

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów z klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez nauczycieli języka angielskiego. Konkurs ten zorganizowany został w ramach trwającego projektu Erasmus+ "What's up Mr Bug?". Poniżej znajduje się regulamin Konkursu. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nim.

 

 

Z pozdrowieniami, 

nauczyciele języka angielskiego.

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Poniżej informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia dla uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków z oferty firmy COMPENSA wybranej przez Radę Rodziców. Telefon kontaktowy do ubezpieczyciela 607 507 508.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

 

RODO

E - DZIENNIK

 

Instrukcja Pierwszego Logowania

 

MEDIA

 

 

 

KALENDARZ

Pamięć i Tożsamość

 

PROJEKTY

  

 

 

Uczymy programować 

 

Realizujemy Projekt ERASMUS+ AKCJA KA 1

 

 Działamy w programie

 

Trzymaj formę

 

 Archiwalna strona
Publicznego Gimnazjum nr 3

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

 

 

herb_1

 Urząd Miasta Puławy

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )