Rok szkolny 2020/2021

 

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

 

 • 8.00 - Msza Święta w kościele pw. Świętej Rodziny

 

 • 9.15 - zakończenie roku szkolnego dla klas 1-3


Uczniowie klas 1-2 udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych wg. wyznaczonego przydziału.
Uczniowie klas 3 przechodzą na salę gimnastyczną, gdzie odbędzie się akademia, a po niej spotykają się w salach z wychowawcami.

 • 10.30 - zakończenie roku szkolnego dla klas 4-8


Klasy 4-7- mają spotkanie z wychowawcami w sali lekcyjnej. natomiast uczniowie klas 8 udają się na uroczystość zakończenia roku szkolnego na salę gimnastyczną.

 

 

Jerusalema w bibliotece

Podsumowanie konkursów kuratoryjnych

 

W dniu 11 czerwca 2021 roku w Lublinie odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na terenie województwa lubelskiego zorganizowanych zostało dwanaście konkursów przedmiotowych. W etapie szkolnym wzięło udział 19731 uczniów, do etapu rejonowego awansowało 4851 uczniów, do finału wojewódzkiego awansowało 507 uczniów. W finale wojewódzkim przyznano 318 tytułów laureata, którym zostały wręczone upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Wśród nich uczennica naszej szkoły Patrycja Borys, która została laureatem konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego. Patrycja była zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego, co jest  równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z danego przedmiotu. Ponadto  laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych. Przyznane wyróżnienie podkreśla ogromny wkład i zaangażowanie w naukę i szczególny talent Patrycji.

 

Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk złożyła gratulacje wszystkim laureatom poziomu opanowanej wiedzy. Podziękowała nauczycielom i dyrektorom szkół za wysiłek, trud i zaangażowanie włożone w pracę z uczniem zdolnym. Gratulacje i podziękowania zostały przekazane rodzicom uczniów, którzy z troską i zaangażowaniem myślą o edukacji swoich dzieci.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

I miejsce w konkursie FRSE Selfie+

Kliknij zdjęcie

 

Nasza Szkoła zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Selfie + w ramach realizacji projektu międzynarodowego POWER. Celem konkursu było wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe w ramach programu Erasmus+, programu POWER oraz programów Polsko Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

W tym roku konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: "Twój projekt w jednym ujęciu" oraz "Europejskie wartości w moim projekcie". Puławska Jedenastka zaprezentowało zdjęcie w kategorii "Twój projekt w jednym ujęciu" i zajęła I miejsce spośród ponad 300 zgłoszonych projektów. Zdjęcia oraz opisy projektów dodawane są na platformie selfie +, która służy prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacjihttps://selfieplus.frse.org.pl/

Platforma Selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów europejskich, które SP11 realizuje od lat.  Z powodu sytuacji pandemicznej prezentacja zwycięskich projektów odbyła się podczas wirtualnej gali Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a nagroda w postaci sprzętu elektronicznego wraz z pamiątkowym dyplomem i statuetką została kilka dni temu przesłana do szkoły.

Gratulujemy uczniom z klas 7 c i 7 e biorącym udział w projekcie.

 

Konkurs fotograficzny - The insect world

Regulamin

międzynarodowego konkursu fotograficznego

‘The insect world’

Cele konkursu

 • Promocja postaw związanych z ekologią i ochroną środowiska

 • Zwrócenie uwagi na bogactwo świata owadów i ich różnorodność

 • Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat świata przyrody i jej ochrony

 • Rozwijanie umiejętności plastycznych wśród uczniów

 • Zacieśnianie współpracy między krajami biorącymi udział w projekcie Ersamus+

 

Forma pracy:

 • Fotografia cyfrowa.

 

Organizator:

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

 

Adresaci:

 • Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie szkoły

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko 1 zdjęcie

 2. Zdjęcia nie mogą być większe niż 2MB

 3. Zdjęcia muszę być wysłane w formacie JEPG

 4. Każdy uczestnik musi opisać swoje zdjęcie (podać tytuł zdjęcia, gdzie było zrobione, i dlaczego akurat to zdjęcie zostało zgłoszone do konkursu – opis oczywiście w języku angielskim)

 5. Zdjęcie nadesłane do konkursu musi być wykonane osobiście przez uczestnika

 6. Prace konkursowe należy przesłać na adres konkursfotograficznyerasmus@gmail.com

 7. Email ma być zatytułowany wg podanego schematu: nazwa szkoły, kraj, imię i nazwisko np. Szkoła Podstawowa nr 11, Polska, Jan Kowalski

 

Kryteria oceny prac:

 • Zgodność z tematyką, estetyka, pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu.

 

Terminy:

 1. Konkurs rozpoczyna się 1 dnia wakacji

 2. Zdjęcia konkursowe należy przesłać do 10 września 2021r

 

Ustalenia końcowe:

 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 • Przystąpienie do Konkursu łączy się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora wizerunku i danych osobowych uczestników do celów promocyjno-dydaktycznych.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Przydział sal na czas pracy stacjonarnej od 31 maja 2021 r.

  Przypominamy, że klasy 1-4 wchodzą do szkoły wejściem głównym przez szatnię, a klasy 5-8 wejściem bocznym od strony przedszkola

 

klasa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1a

218

218

218

218

218

1b

206

206

206

206

206

1c

208

208

208

208

208

1d

204

204

204

204

204

2a

207

207

207

116

207

2b

215

215

215

215

116

2c

203

203

116

203

203

2d

209

117

209

209

209

2e

121

121

117

121

121

3a

116

211

211

211

211

3b

216

216

216

117

216

3c

211

209

121

216

117

3d

202

116

202

202

202

3e

117

202

203

207

215

4a

313

313

313

313

313

4b

316

316

316

316

316

4c

309

309

309

309

309

4d

306

306

306

306

306

5a

113

113

113

113

113

6a

214

214

214

214

214

6b

303

303

303

303

303

6c

308

308

308

308

308

6d

319

319

319

319

319

6e

302

302

302

302

302

6f

115

115

115

115

115

7a

310

310

310

310

310

7b

112

112

112

112

112

7c

315

315

315

315

315

7d

305

305

305

305

305

7e

201

201

201

201

201

8a

301

301

301

301

301

8b

312

312

312

312

312

8c

czytelnia

czytelnia

czytelnia

czytelnia

czytelnia

8d

317

317

317

317

317

 

 W szkole w dalszym ciągu obowiązują (do odwołania) poniższe procedury:

 

REGULAMIN COVID-19

 

PROCEDURA – BASEN

 

PROCEDURA – BIBLIOTEKA

 

PROCEDURA – STOŁÓWKA

Harmonogram spożywania obiadów

Harmonogram spożywania obiadów od 31 maja 2021 r.

 

 

 

 

Poniedziałek

12.00

1a, 1b, 1d, 2a, 2d

12.20

2b, 3b, 3e, 4d, 4 a, 5a

12.40

1c, 4c, 6e, 6d, 7e, 7c

13.00

2c, 3a, 3d, 3c, 6f, 8a

13.20

2e, 4 b, 6a, 6b, 6c, 8b

13.40

8c, 8d, 7b

 

 

 

 

Wtorek

12.00

1a, 1b, 1c, 1d, 2a

12.20

2b, 2c dz, 2e, 3c, 4b

12.40

6f, 6d, 6e, 3d, 3a, 3e chł

13.00

3b, 6a, 6b, 6c, 7a

13.20

4a, 4c, 4d, 5a, 3e dz

13.40

2d, 8b, 2c chł, 8a

14.00

7c, 7e, 7b, 8c, 8d

 

 

 

 

Środa

12.00

1a, 1b,  2b, 3b, 7a

12.20

1c, 2d, 3a, 5a, 6a, 6b

12.40

1d, 3e, 2c, 6f, 7c

13.00

2a, 2e, 3c

13.20

3d, 4 a, 4b, 6c, 6d, 6e, 8b, 8d

13.40

8a, 8c, 4c

14.00

4d, 7e, 7b

 

 

 

 

Czwartek

12.00

1a, 1b, 1d, 2c, 3e

12.20

1c,2 d, 2 e, 3 c, 3 d, 4 c, 8d

12.40

4d, 6c, 6e, 2a, 3a

13.00

3b, 2b, 8b

13.20

4a, 5a, 6a, 6b, 6d, 7e

13.40

4b, 7a, 8a, 8c

14.00

6f, 7b, 7c

 

 

 

 

Piątek

12.00

1a, 1c, 1d, 2a, 2e

12.20

8c, 8d, 6a, 4b, 5a, 6d, 6f, 6b

12.40

1b, 2c, 2d, 3d, 4c

13.00

4a, 6c, 6e, 3a ,3b

13.20

2b, 3c, 3e, 4d, 7c

13.40

7e, 8a, 8b

14.00

7a, 7b

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Poniżej informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia dla uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków z oferty firmy COMPENSA wybranej przez Radę Rodziców. Telefon kontaktowy do ubezpieczyciela 607 507 508.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

 

RODO

E - DZIENNIK

 

Instrukcja Pierwszego Logowania

 

MEDIA

 

 

 

KALENDARZ

Pamięć i Tożsamość

 

PROJEKTY

  

 

 

Uczymy programować 

 

Realizujemy Projekt ERASMUS+ AKCJA KA 1

 

 Działamy w programie

 

Trzymaj formę

 

 Archiwalna strona
Publicznego Gimnazjum nr 3

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

 

 

herb_1

 Urząd Miasta Puławy

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )