Rok szkolny 2020/2021

 

 

Konkurs fotograficzny - The insect world

Regulamin

międzynarodowego konkursu fotograficznego

‘The insect world’

Cele konkursu

 • Promocja postaw związanych z ekologią i ochroną środowiska

 • Zwrócenie uwagi na bogactwo świata owadów i ich różnorodność

 • Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat świata przyrody i jej ochrony

 • Rozwijanie umiejętności plastycznych wśród uczniów

 • Zacieśnianie współpracy między krajami biorącymi udział w projekcie Ersamus+

 

Forma pracy:

 • Fotografia cyfrowa.

 

Organizator:

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

 

Adresaci:

 • Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie szkoły

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko 1 zdjęcie

 2. Zdjęcia nie mogą być większe niż 2MB

 3. Zdjęcia muszę być wysłane w formacie JEPG

 4. Każdy uczestnik musi opisać swoje zdjęcie (podać tytuł zdjęcia, gdzie było zrobione, i dlaczego akurat to zdjęcie zostało zgłoszone do konkursu – opis oczywiście w języku angielskim)

 5. Zdjęcie nadesłane do konkursu musi być wykonane osobiście przez uczestnika

 6. Prace konkursowe należy przesłać na adres konkursfotograficznyerasmus@gmail.com

 7. Email ma być zatytułowany wg podanego schematu: nazwa szkoły, kraj, imię i nazwisko np. Szkoła Podstawowa nr 11, Polska, Jan Kowalski

 

Kryteria oceny prac:

 • Zgodność z tematyką, estetyka, pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu.

 

Terminy:

 1. Konkurs rozpoczyna się 1 dnia wakacji

 2. Zdjęcia konkursowe należy przesłać do 10 września 2021r

 

Ustalenia końcowe:

 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 • Przystąpienie do Konkursu łączy się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora wizerunku i danych osobowych uczestników do celów promocyjno-dydaktycznych.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Poniżej informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia dla uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków z oferty firmy COMPENSA wybranej przez Radę Rodziców. Telefon kontaktowy do ubezpieczyciela 607 507 508.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

 

RODO

E - DZIENNIK

 

Instrukcja Pierwszego Logowania

 

MEDIA

 

 

 

KALENDARZ

Pamięć i Tożsamość

 

PROJEKTY

  

 

 

Uczymy programować 

 

Realizujemy Projekt ERASMUS+ AKCJA KA 1

 

 Działamy w programie

 

Trzymaj formę

 

 Archiwalna strona
Publicznego Gimnazjum nr 3

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

 

 

herb_1

 Urząd Miasta Puławy

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )