Rok szkolny 2020/2021

 

 

Harmonogram spożywania posiłków w stołówce szkolnej - Aktualizacja
Zaktualizowany harmonogram
 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

12.00

1a, 1b, 1d, 2a, 2d

12.20

2b, 3b chł, 4d, 4a, 5a, 7c

12.40

1c, 4c,  6e, 6d, 7e

13.00

2c, 3d, 3c, 6f, 8a, 3a

13.20

4b, 6a, 6b, 6c, 8b

13.40

2e, 3e, 3b dz

14.00

8c, 8d

14.15

7b, 7a

 

 

 

 

 

 

Wtorek

12.00

1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 3e chł

12.20

2b, 2c dz , 2e, 3c, 4b

12.40

6f, 6d, 3d , 3a

13.00

3b,  6a, 6b, 6c

13.20

4a, 4c, 4d, 5a, 6e, 3e dz

13.40

2d, 8b, 2c chł

14.00

7c, 7e, 7b

14.15

8a, 8c, 8d, 7a

 

 

 

 

 

Środa

12.00

1a, 1b, 2b, 3b, 7a

12.20

1c, 2d, 5a, 6a, 6b, 3a

12.40

1d, 3e, 6 f, 2c, 7c

13.00

2a, 2e, 3c

13.20

4a, 4b, 6d, 6e, 8 b, 8d, 6c

13.40

8a,  8c, 4c

14.00

3d, 4d, 7e, 7b

 

 

 

 

 

 

Czwartek

12.00

1a, 1b, 1c, 1d, 2c, 3e

12.20

2d, 2e, 3c, 3d, 4c, 8d

12.40

4d, 6c, 6e, 2a, 3a

13.00

3b, 8b

13.20

4a, 5a, 6a, 6b, 6d, 7e

13.40

2b, 4b, 7a, 8a, 8c

14.00

6f,  b, 7c

 

 

 

 

 

 

Piątek

12.00

1a, 1c, 1d, 2a, 2e

12.20

8c, 8d, 6a, 4b, 5a, 6d, 6f

12.40

1b, 2c, 2d, 3d, 4c

13.00

4a,  6b, 6c, 6e, 3a

13.20

2b, 3b, 3e, 4d, 7c

13.40

7e, 8a, 8b

14.00

3c, 7a, 7b

Komunikat

Przypominamy rodzicom o obowiązujących regulacjach związanych z reżimem sanitarnym z prośbą o ich rygorystyczne przestrzeganie. Zdarza się, że dzieci przychodzące do szkoły kaszlą i jeśli nie jest to związane z astmą lub alergią prosimy o pozostawienie dziecka w domu.

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo wszystkich.

 

Pismo z SANEPID

 

§3. Obowiązki rodziców

1. Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

1) przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne (np. astma, alergia, itp.);

2) nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

3) przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka, bez jakichkolwiek objawów chorobowych;

4) zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37,5 °C, pozostawienie go w domu.

5) regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

6) niepozwalanie dzieciom na przynoszenie do szkoły zbędnych przedmiotów;

7) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

8) informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;

9) odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.

2. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej oczekuje przed wejściem do szatni, a dyżurujący pracownik informuje wychowawcę świetlicy o przybyciu opiekuna.

XX Dzień Papieski – KONKURSY!!!

 

W tym roku w dniach 4-18 października pod hasłem „Totus Tuus” obchodzić będziemy XX Dzień Papieski. 

Jubileuszowe obchody nawiązują do 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, która przypadała 18 maja b.r. a hasło przypomina nam zawołanie, które towarzyszyło Papieżowi Polakowi od młodych lat biskupich po ostatnią drogę do domu Ojca. Totus Tuus (cały Twój, Maryjo) – to także hasło przyświecające konkursom organizowanym w ramach XX Dnia Papieskiego w Puławach.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie recytatorskim, plastycznym,  w przeglądzie pieśni i piosenki, a w tym roku dodatkowo w konkursie fotograficznym,

 

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia wynikające ze stanu pandemii koronawirusa eliminacje wszystkich konkursów i wyłonienie laureatów odbędzie się drogą elektroniczną.

 

W konkursie recytatorskim i w przeglądzie pieśni i piosenki należy przesłać nagranie audio-video na konkretne adresy mailowe (każdy konkurs posiada oddzielny adres internetowy). W konkursie plastycznym i fotograficznym – prace również przesyłamy drogą elektroniczną.

 

Bardzo prosimy o dokładne czytanie regulaminów konkursowych, każdy konkurs ma oddzielny adres, na który należy przesłać pliki konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami!!!

 

Koncert Laureatów zaplanowany jest na dzień 11 października 2020 r., na godz. 16.00 w kościele p.w. Świętej Rodziny w Puławach.

XIX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej „Uwielbiaj duszo moja, Pana”

(w załączniku poniżej znajduje się Regulamin, karta zgłoszenia, zgoda rodzica i klauza RODO – wszystkie dokumenty, oprócz Regulaminu, muszą być wypełnione, podpisane i dołączone do pliku konkursowego na podany adres)

konkurs-recytatorski (DOC)

XII Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”

(w załączniku poniżej znajduje się Regulamin, karta zgłoszenia, zgoda rodzica i klauza RODO – wszystkie dokumenty, oprócz Regulaminu, muszą być wypełnione, podpisane i dołączone do pliku konkursowego na podany adres)

przeglad-piesni-religijnej (DOC)

XII Konkurs Plastyczny

(w załączniku poniżej znajduje się Regulamin, karta zgłoszenia, zgoda rodzica i klauza RODO – wszystkie dokumenty, oprócz Regulaminu, muszą być wypełnione, podpisane i dołączone do pliku konkursowego na podany adres)

konkurs-plastyczny (DOC)

Konkurs Fotograficzny

(w załączniku poniżej znajduje się Regulamin, karta zgłoszenia, zgoda rodzica i klauza RODO – wszystkie dokumenty, oprócz Regulaminu, muszą być wypełnione, podpisane i dołączone do pliku konkursowego na podany adres)

konkurs-fotograficzny (DOC)

 

Organizatorami konkursów są:

Stowarzyszenie „Rodzina”

Urząd Miasta Puławy

Starostwo Powiatowe w Puławach

Szkoła Podstawowe nr 11 w Puławach

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

 

Pomagamy hospicjum
Wzorem roku ubiegłego poprzez zbiórkę plastykowych nakrętek wspieramy działalność Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im Małego Księcia. Na korytarzach pojawiły się już plakaty przypominające o akcji. Korki można zostawiać w kolorowych pojemnikach, które znajdują się w szatni. Pomyśl o innych, nie wyrzucaj korka do śmieci, uczyń z niego narzędzie pomocy dla chorujących dzieci.
Amelia z drużyną.
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym
                

Uwaga 

konkurs !!!


                                                           Regulamin

 

                                              konkursu fotograficznego

 

                                    „Jestem na czasie – jestem bezpieczny!”

 

Cele konkursu:

 • Propagowanie wśród uczniów odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii COVID-19.
 • Uświadomienie skali zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad i ograniczeń wprowadzonych w kraju w okresie pandemii.
 • Pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci.
 • Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK.
 • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 • Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach.

 

Forma pracy:

Fotografia cyfrowa.

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Rada Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach.

 

Adresaci:

Adresatami konkursu są uczniowie SP 11 w Puławach z klas IV-VIII.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno swoje zdjęcie.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie selfi/zdjęcia w maseczce i sformułowanie hasła promującego konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19. Krótkie hasło (napis) powinno być umieszczone i dobrze widoczne na zdjęciu. Praca powinna zachęcać do noszenia maseczek.

      3. Zdjęcie w formacie JPG należy przesłać na adres mailowy bilohanna20@gmail.com

      4. Zdjęcia uczestników konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku.

      5. Zdjęcie należy podpisać (nazwa pliku) imieniem i nazwiskiem autora + klasa oraz wysyłając pracę w temacie maila podać imię,

          nazwisko i klasę uczestnika.

      6. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach wiekowych:

          –  klasy IV – V

          –  klasy VI  

          –  klasy VII – VIII.

 

Kryteria oceny prac:  

Zgodność z tematyką,  estetyka, pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu.

 

Terminy:

 1. Zdjęcia uczestnika należy przesłać do 25 września.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 października.

 

Nagrody:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów w trzech kategoriach wiekowych.
 1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych.
 3. Decyzja jury jest ostateczna.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej lub niezgodnych z tematem.

 

Ustalenia końcowe:

 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Przystąpienie do Konkursu łączy się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora wizerunku i danych osobowych uczestników do celów promocyjno-dydaktycznych.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

Zasady bezpieczeństwa w SP11 od 1 września 2020 r.

W poniższych linkach Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązujący od 1 września 2020 r. oraz procedury stosowane na basenie, bibliotece i stołówce szkolnej.

 

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się.

 

REGULAMIN COVID-19

 

PROCEDURA – BASEN

 

PROCEDURA – BIBLIOTEKA

 

PROCEDURA – STOŁÓWKA

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy je kierować na adres e-mail: sp11@um.pulawy.pl

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Poniżej informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia dla uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków z oferty firmy COMPENSA wybranej przez Radę Rodziców. Telefon kontaktowy do ubezpieczyciela 607 507 508.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

 

RODO

E - DZIENNIK

 

Instrukcja Pierwszego Logowania

 

MEDIA

 

KALENDARZ

Pamięć i Tożsamość

 

PROJEKTY

 

 

 

 

Uczymy programować 

 

Realizujemy Projekt ERASMUS+ AKCJA KA 1

 

 Działamy w programie

 

Trzymaj formę

 

 Archiwalna strona
Publicznego Gimnazjum nr 3

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

 

 

herb_1

 Urząd Miasta Puławy


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )