Rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

zbliża się zakończenie roku szkolnego, więc bardzo prosimy o zwrot wypożyczonych książek do naszej biblioteki.

Od 25 maja br. (poniedziałek) będzie można oddać:

  • lektury, które zostały już opracowane;
  • wypożyczone książki z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej;
  • podręczniki, które nauczyciele pozwolili już zwrócić.

Wychowawcy dysponują wykazami wypożyczeń w poszczególnych klasach i oddziałach zerowych i wyślą je wiadomością poprzez e-dziennik do wszystkich rodziców.

 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika należy zgłosić ten fakt wysyłając informację na adres biblioteka@edu.sp11.pulawy.pl i po uzyskaniu informacji zwrotnej od nauczyciela bibliotekarza wpłacić wskazaną kwotę na rachunek bankowy szkoły, który w tej informacji będzie się znajdował.

 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia innej książki należy ją odkupić i zwrócić do biblioteki.

 

Ze względu na zaostrzone przepisy sanitarne, przyjmowanie książek będzie się odbywało na korytarzu między pokojem nauczycielskim a salą 112 codziennie w godzinach: 9.00 – 12.00 i  14.00 – 17.00 tj. przez wejście do szkoły od patio (od strony boiska szkolnego).

 

Bardzo prosimy uczniów i rodziców o stosowanie w drodze do i ze szkoły z osłony na usta i nos oraz zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra od drugiej osoby. Przed wyjściem prosimy o sprawdzenie na stronie szkoły, czy nie nastąpiła zmiana godzin przyjmowania książek i podręczników.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram konsultacji klas 8 w dniach 25-29 maja br. dla uczniów, którzy zgłosili swój akces w nich

  

Klasa 8b

Sala

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia

Godzina

307

Język polski

Barbara Grontkowska

poniedziałek

14:30-15:15

307

Język angielski

Eliza Przygoda

czwartek

12:40-13:25

307

Matematyka

Joanna Tarka

środa

14:30-15:15

  

Klasa 8c

Sala

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia

Godzina

317

Język polski

Anna Ląd

wtorek

8:00-9:00

317

Język angielski

Jolanta Sadurska

poniedziałek

8:00-8:45

317

Matematyka

Ilona Sumorek

czwartek

8:45-9:30

 

Uczniu,

  • Przychodząc do szkoły wchodzisz wejściem przez szatnię i musisz mieć podpisane przez rodzica oświadczenie i deklarację. Bez tych dokumentów nie zostaniesz wpuszczony na teren szkoły.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o stypendiach

 

Informuję o terminach wypłaty stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendia będą wypłacane w gabinecie 107 wg. następującego harmonogramu:

 

27.05.2020 r. (środa) w godz. 8.30-16.00 - klasy 5 i 6a
28.05.2020 r. (czwartek) w godz. 8.30-16.00 - klasy 6b, 6c, 6d, 6e
29.05.2020 r. (piątek) w godz. 8.30-16.00 - klasy 7 i 8

 

Po odbiór stypendium zgłaszają się rodzice uczniów. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych terminów. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie proszę o informację telefoniczną pod numer 81 4586616.

Ze względów bezpieczeństwa proszę o zaopatrzenie się we własny długopis oraz przestrzeganie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego w związku ze stanem epidemii na terenie kraju.

Dyrektor SP nr 11

Monika Mocarska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

w związku z otwarciem oddziałów przedszkolnych od dnia 20 maja 2020 r., a w dalszej kolejności zapewnienia opieki  uczniom klas 1-3 od 25 maja br., a także konsultacji dla uczniów klas 8 od 25 maja br. i klas 4-7 od 1 czerwca br., dla najbardziej potrzebujących rodziców dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować szkołę na ponowne spotkanie z Państwa dziećmi. Co prawda w szkole będzie obowiązywał wzmożony reżim sanitarny, ale postaramy się tak zorganizować naszą pracę, żeby dzieci jak najmniej poczuły zmiany jakie zaszły w szkole i czuły się szczęśliwe i bezpieczne. 

 

Aby, móc przyjąć do szkoły dzieci, tych z Państwa, którzy się na to zdecydowali, prosimy o zapoznanie się z "Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2’’ oraz jak najszybsze dostarczenie dokumentów pozwalających na przyjęcie dziecka, tj. oświadczenie rodziców i deklaracji rodzica.

 

Wypełnione i podpisane skany dokumentów należy przesyłać drogą mailową (e-mail: sp11@um.pulawy.pl) lub dostarczyć osobiście do wtorku 19.05.2020 r. do godziny 10.00 (w przypadku oddziałów przedszkolnych), i do piątku 22 maja 2020 r. w przypadku uczniów klas 1-3, dla których możliwość organizacji zajęć opiekuńczych rozpocznie się od 25 maja 2020 r.,aby można było właściwie zaplanować organizację pracy w tych specyficznych i trudnych warunkach.

 

W przypadku zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas ósmych od 25 maja 2020 r. wychowawcy klas będą się kontaktować z Państwem w najbliższą środę odnośnie zapotrzebowania na takie zajęcia.

 

W dalszej kolejności kontakt będzie dotyczył możliwości zorganizowania zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas 4-7 od 1 czerwca 2020 r.

 

Jednocześnie informujemy, patrząc na sytuację w Łodzi, że żaden z pracowników szkoły nie został poddany testom na obecność koronawirusa.

 

Informujemy, że jeśli rodzic dziecka zapisanego na zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym lub mającego wykupione obiady (w klasach 1-3) nie zgłosi rezygnacji do godz. 10:00 dnia poprzedniego będzie musiał ponieść koszty posiłku. Jest to związane z koniecznością wcześniejszego zakupu zaopatrzenia do stołówki.

 

Zarządzenie Nr 30/19/20

Załącznik Nr 1 - Procedura bezpieczeństwa

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie rodzica

Załącznik Nr 3 - Deklaracja rodzica druk zmieniony

Załącznik Nr 4 - Tabela pomiaru temperatury

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury wakacyjne w oddziałach przedszkolnych

 

W okresie lipiec-sierpień 2020 r. miejskie przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Puławach będą pełniły dyżur wakacyjny według załączonego poniżej harmonogramu.

 

Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień w formie papierowej. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w terminie do 29 maja 2020 r. w przedszkolu/szkole, do którego dziecko ma uczęszczać lub przesłać skan albo zdjęcie podpisanego zgłoszenia na adres sp11@um.pulawy.pl 

 

Harmonogram dyżurów dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji

--> KLIKNIJ

 

 

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w dniach 3 - 31 sierpnia 2020 r.

--> KLIKNIJ

 

 

E - DZIENNIK

MEDIA

 

 

KALENDARZ

Pamięć i Tożsamość

 

PROJEKTY

 

 

 

 

Uczymy programować 

 

Realizujemy Projekt ERASMUS+ AKCJA KA 1

 

 Działamy w programie

 

Trzymaj formę

 

 Archiwalna strona
Publicznego Gimnazjum nr 3

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

 

 

herb_1

 Urząd Miasta Puławy


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )