Aktualności - rok szkolny 2018/2019

Jadłospis

Jadłospis na 21 - 25 stycznia 2019 r. -- > kliknij

Jeśli jadłospis nie otwiera się na aktualny tydzień należy wyczyścić historię w przeglądarce.

Kącik czytelniczy dla najmłodszych uczniów

 

 

Z radością informujemy, że w bibliotece szkolnej rozpoczął się proces wymiany regałów na książki. Na początku został zorganizowany kącik dla najmłodszych czytelników. Widne miejsce przy oknach, kolorowy dywan i łatwy dostęp do książek sprawiły, że mali czytelnicy spędzają tu czas zarówno przed lekcjami, po lekcjach, jak i w czasie przerw. W miarę możliwości finansowych w bibliotece zostaną wymienione wszystkie regały.

 

 

Zmiany w statucie szkoły

Informujemy, że w statucie szkoły została dokonana zmiana w § 41 ust. 6, który otrzymał brzmienie:

 

art. 41

ust 6. Sprawdzone i ocenione oryginały prac pisemnych ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom zgodnie z zasadami:

1) uczeń otrzymuje do domu oryginał pracy pisemnej w dniu jej omówienia lub, w przypadku nieobecności ucznia, na pierwszej lekcji po nieobecności;

2) uczeń ma obowiązek zwrócić podpisaną przez rodzica pracę na kolejnej lekcji lub w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

Zmiana wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r., a ujednolicony tekst statutu znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

UWAGA!!! ODRA

W związku ze zwiększeniem zachorowalności na odrę Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska i Główny Inspektor Sanitarny, Pan Jarosław Pinkas wystosowali do Rodziców list. Zachęcamy do tego, by się z nim zapoznać.

 

List znajduje się w dokumentach do pobrania.

 

NIEBEZPIECZNA ODRA

ODRA - dotyka dzieci i dorosłych. Jest to występująca na całym świecie wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa.

Objawy: charakterystyczna grudkowo-plamista wysypka, wysoka gorączka oraz przynajmniej jeden z następujących objawów: kaszel, katar, zapalenie spojówek (światłowstręt).

Źródło zakażenia stanowi chory człowiek, wrotami zakażenia są drogi oddechowe i spojówki. Choroba szerzy się drogą kropelkową, powietrzno-kropelkową, przez bezpośredni kontakt z zakażonym. Okres wylęgania choroby - około 14 dni od zakażenia do wystąpienia wysypki. Wirus znajduje się w wydzielinie nosowo-gardłowej, we łzach, wydalany jest w moczu.

Przed pojawieniem się typowej wysypki u 80 % chorych na przekrwionej błonie śluzowej policzków, na wysokości zębów przedtrzonowych i trzonowych można zaobserwować plamki  Koplika – białe plamki z czerwoną obwódką. Przeciętnie 14 dni od dnia zakażenia przy utrzymującej się wysokiej gorączce pojawia się nieswędząca, utrzymująca się przez 3-7 dni wysypka o charakterystycznej kolejności objawów: linia włosów i za uszami, twarz, tułów, kończyny, która ustępuje w kolejności w jakiej się pojawiła.

Powikłania odry to: zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, obrzęk i zapalenie mózgu.

 

Ryzyko powikłań neurologicznych wzrasta wraz z wiekiem, powyżej 10 roku życia 2-3 krotnie większe. Odległym następstwem przebytej we wczesnym dzieciństwie odry może być podostre stwardniające zapalenie mózgu.

 

Zapobiegać odrze można poprzez SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE. Pierwsza dawka (13-14 miesiąc życia) powoduje odporność u około 95 % wrażliwych dzieci. Podanie drugiej dawki (w 10- tym roku życia) prowadzi do prawie 100 % uodpornienia. 

Szczepionka jest bezpłatna i obowiązkowa!

Podróże, a co za tym idzie kontakt z osobami zamieszkującymi odwiedzane tereny mogą zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się odry. Osoby planujące podróż powinny:

- sprawdzić przebyte szczepienia,       

- sprawdzić sytuację w zakresie odry w kraju, do którego planują podróż.

 

W 2018 r. najwięcej zachorowań i duże ogniska odry odnotowano: na Ukrainie, w Serbii, Rumunii, Francji, Grecji, Rosji, Gruzji, Włoszech, Albanii i Portugalii. Zachorowania na odrę występują także w wielu, przede wszystkim rozwijających się krajach Azji, Afryki i kontynentu amerykańskiego. (Szczegółowe informacje WHO, ECDC, CDC).

 

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych podczas pobytu za granicą lub po jego powrocie należy niezwłocznie udać się do lekarza. W przypadku kontaktu z osobą chorą na odrę należy przyjąć  szczepionkę nie później niż 72 godziny od kontaktu!!!

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, które rozpoczynają się od 22 października br. w zakładce

Konsultacje i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

Gra edukacyjna o segregacji odpadów w Puławach

Miasto Puławy od wielu lat prowadzi kampanię edukacyjną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi skierowaną do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Puław. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach zakupiono licencję do gry edukacyjnej, która uczy sposobu segregowania, obowiązującego w Puławach.

Zapraszamy najmłodsze dzieci do skorzystania z gry edukacyjnej. Bohaterami gry dla dzieci, uczącej segregacji jest Miś Bu oraz mały Franek, który mieszka w bloku i mieszkająca w domu jednorodzinnym Agatka.

By zagrać wystarczy kliknąć poniższy obrazek.

 

Ubezpieczenie uczniów 2018/2019

Zarząd Rady Rodziców dokonał wyboru ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2018/2019 w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

 

W poniższym linku można zapoznać się ze szczegółami oferty ubezpieczyciela.

 

Zakres ubezpieczenia - Procedura wypłaty odszkodowania - Ogólne warunki ubezpieczenia

 

 

 

 

  Dziennik elektroniczny

 

Uczymy programować 

 

Realizujemy Projekt ERASMUS+ AKCJA KA 1

 

 Działamy w programie

 

Trzymaj formę

 

 Archiwalna strona
Publicznego Gimnazjum nr 3

 

dziecko_w_sieci_1_

 

sieciaki_logo_1_

 

 

herb_1

 Urząd Miasta Puławy


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )