RADA RODZICÓW

 

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca Zarządu: Monika Pytka

Zastępca: Katarzyna Stachnio

Skarbnik: Katarzyna Turska

Sekretarz: Tomasz Jarosiński

 

Członkowie zwyczajni: Anna Adamczyk-Buzała, Agnieszka Cichocka, Kinga Walasek, Grzegorz Czerwonka, Rafał Góra, Dariusz Nakonieczny

 

Komisja Rewizyjna: Lilla Zielonka, Jerzy Urbanek

 

e-mail: rr.sp11.pulawy@gmail.com

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać u klasowego przedstawiciela Rady Rodziców lub przelewem na konto Rady Rodziców.

 

Nr konta: 16 1240 2412 1111 0000 3628 7235

 

W przelewie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

 

Ubezpieczenie uczniów SP11 2019/20

Szanowni Państwo,

 

Drodzy rodzice jest już dostępny pakiet informacji na temat ubezpieczenia NNW dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w roku szkolnym 2019/20.

 

Pliki są poniżej w formie elektronicznej (format .pdf), tak aby umożliwić Wam łatwy dostęp do najważniejszych informacji, tzn:

  •     Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolne
  •     Zakres ubezpieczenia (ujęty w przejrzystej tabeli)
  •     Procedura wypłaty odszkodowania (informacja jak postępować w przypadku wystąpienia szkody)

 

Z poważaniem ZRR

 

Ogólnopolska strona Rad Rodziców

http://rodziceszkole.edu.pl/

Szczegóły dotyczące prawidłowego funkcjonowania Rad Rodziców znajdziecie Państwo na ogólnopolskiej stronie Rad Rodziców, którą polecamy: www.radyrodzicow.pl

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie przygotowany dla nauczycieli przez Zarząd Rady Rodziców.

 

Zarząd Rady Rodziców uprzejmie prosi nauczycieli oraz samorząd uczniowski aby wnioski o dofinansowanie nagród konkursowych, zabaw i innych wydatków szkolnych składali do Rady co najmniej dwa tygodnie przed przedmiotowym wydarzeniemDodatkowo prosimy o przesłanie wiadomości na e-mail ZRR: rr.sp11.pulawy@gmail.com,  potwierdzający złożenie pisma w sekretariacie szkoły.

 

Formularz dostępny jest w pod linkiem (kliknij tutaj) lub w archiwum poniżej.

 

Uchwala w sprawie składek na Radę Rodziców

Puławy 16.03.2017

 

 

 Uchwała 1/2017

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach

w sprawie składek na Radę Rodziców

 

Rada Rodziców w dn. 16.03.2017 postanowiła większością głosów, że składki na Radę Rodziców, od każdego dziecka, wynosić będą minimum 20 zł w roku szkolnym. Wpłaty należy dokonać:

na konto Rady Rodziców: 16 1240 2412 1111 0000 3628 7235 (na przelewie proszę podać nazwisko  dziecka i klasę)

w sekretariacie szkoły lub

u klasowego delegata do Rady Rodziców

 

Uchwała obowiązuje od dnia 16.03.2017.

 

Zebrane środki przeznaczane są na bieżące wydatki tj.:

- opłacenie corocznej zabawy karnawałowej lub andrzejkowej dla wszystkich dzieci

- coroczny zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach plastycznych, sportowych, "Dniu Wszystkich Świętych", "Dniu Dziecka" itp.

- wspieranie szkolnych kół zainteresowań oraz działalności Samorządu Uczniowskiego na wniosek nauczycieli

- coroczne dofinansowanie dla dzieci reprezentujących szkołę na zlotach szkół sienkiewiczowskich

- częściowe dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla dzieci w sytuacji szczególnej na wniosek wychowawcy

- inne potrzeby szkoły np.: zakup zabawek do świetlicy szkolnej. 

Regulamin Rady Rodziców

W czwartek 7 września 2017 r. został uchwalony nowy regulamin rady rodziców. Kliknij by pobrać plik *.pdf

Archiwum Zarządu Rady Rodziców
opis dokumentutypdata

ZAKRES UBEZPIECZENIA dla uczniów SP11 na rok 2019/20 - świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku z uwzględnieniem ryzyka sportowców (Compensa)

pdf12-09-2019[ Pobierz ]
263 kB

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY w SP11 na rok 2019/20 (Compensa)

pdf10-09-2019[ Pobierz ]
995 kB

Procedura wypłaty świadczenia z ubezpieczenia NNW w SP11, rok 2019/20 (Compensa)

pdf10-09-2019[ Pobierz ]
304 kB

Formularz WNIOSKU O DOFINANSOWANIE / SFINANSOWANIE

pdf27-11-2018[ Pobierz ]
69 kB

Wydatki Rady Rodziców SP11 w roku szk. 2017/18

pdf31-10-2018[ Pobierz ]
70 kB

Cash Flow Rady Rodziców za okres 01.10.2017- 31.12.2017

pdf09-01-2018[ Pobierz ]
51 kB

Wydatki Rady Rodziców SP11 za rok szkolny 2016/2017

pdf22-11-2017[ Pobierz ]
51 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )