RADA RODZICÓW

 

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

 wkrótce

 

e-mail: rr.sp11.pulawy@gmail.com

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać u klasowego przedstawiciela Rady Rodziców lub przelewem na konto Rady Rodziców.

 

Nr konta: 92 8741 0004 0008 0897 2000 0010

 

W przelewie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

 

Komunikat Zarządu Rady Rodziców i oferta ubezpieczenia NNW

Komunikat Zarządu Rady Rodziców

 

Oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólnopolska strona Rad Rodziców

 

Szczegóły dotyczące prawidłowego funkcjonowania Rad Rodziców znajdziecie Państwo na ogólnopolskiej stronie Rad Rodziców, którą polecamy: www.radyrodzicow.pl

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie przygotowany dla nauczycieli przez Zarząd Rady Rodziców.

 

Zarząd Rady Rodziców uprzejmie prosi nauczycieli oraz samorząd uczniowski aby wnioski o dofinansowanie nagród konkursowych, zabaw i innych wydatków szkolnych składali do Rady co najmniej dwa tygodnie przed przedmiotowym wydarzeniemDodatkowo prosimy o przesłanie wiadomości na e-mail ZRR: rr.sp11.pulawy@gmail.com,  potwierdzający złożenie pisma w sekretariacie szkoły.

 

Formularz dostępny jest w pod linkiem (kliknij tutaj) lub w archiwum poniżej.

 

Uchwala w sprawie składek na Radę Rodziców

Puławy 16.03.2017

 

 

 Uchwała 1/2017

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach

w sprawie składek na Radę Rodziców

 

Rada Rodziców w dn. 16.03.2017 postanowiła większością głosów, że składki na Radę Rodziców, od każdego dziecka, wynosić będą minimum 20 zł w roku szkolnym. Wpłaty należy dokonać:

na konto Rady Rodziców: 16 1240 2412 1111 0000 3628 7235 (na przelewie proszę podać nazwisko  dziecka i klasę)

w sekretariacie szkoły lub

u klasowego delegata do Rady Rodziców

 

Uchwała obowiązuje od dnia 16.03.2017.

 

Zebrane środki przeznaczane są na bieżące wydatki tj.:

- opłacenie corocznej zabawy karnawałowej lub andrzejkowej dla wszystkich dzieci

- coroczny zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach plastycznych, sportowych, "Dniu Wszystkich Świętych", "Dniu Dziecka" itp.

- wspieranie szkolnych kół zainteresowań oraz działalności Samorządu Uczniowskiego na wniosek nauczycieli

- coroczne dofinansowanie dla dzieci reprezentujących szkołę na zlotach szkół sienkiewiczowskich

- częściowe dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla dzieci w sytuacji szczególnej na wniosek wychowawcy

- inne potrzeby szkoły np.: zakup zabawek do świetlicy szkolnej. 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin rady rodziców. Kliknij by pobrać plik.

Archiwum Zarządu Rady Rodziców
opis dokumentutypdata

Formularz WNIOSKU O DOFINANSOWANIE / SFINANSOWANIE

pdf27-11-2018[ Pobierz ]
69 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )