Godziny pracy i kontakt do pedagogów i psychologów

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

Elżbieta Gonet

tel. (81) 458 66 11

 

Poniedziałek

900 – 1400

Wtorek

900 – 1430

Środa

900 – 1330

Czwartek

900 – 1300

Piątek

900 – 1200

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

 

Monika Żaba

tel. (81) 458 66 11

 

Poniedziałek

800 – 1200

Środa

800 – 1330

Piątek

800 – 930

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

Ilona Wrótniak-Terlecka

tel. (81) 458 66 17

 

Poniedziałek

845 – 1345

Wtorek

800 – 1230

Środa

930 – 1300

Czwartek

800 – 1230

Piątek

800 – 1230

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

 

Beata Pykacz

tel. (81) 458 66 17

 

Wtorek

1500 – 1700

Środa

800 – 1000

Czwartek

800 – 1500

 

NASZE DZIECI POTRZEBUJĄ ZROZUMIENIA

"Uczniowie klas 4-8 po raz ostatni byli w szkole 6 listopada 2020 r. Od tego czasu realizują obowiązek nauki uczestnicząc w lekcjach on-line. Nie jest tajemnicą, że rodzice, nauczyciele i sami uczniowie zgłaszają coraz więcej problemów wynikających z izolacji i braku kontaktów rówieśniczych. Musimy pamiętać, że dzieci nie widziały się ze sobą przez kilka miesięcy. To trochę tak jak powrót kobiety po urlopie wychowawczym do pracy. Niby się było w kontakcie z koleżankami z pracy, ale przecież wiele się zmieniło. Tu i ówdzie przybyło kilogramów (u dzieci dojrzewanie), późno się chodzi spać i wcześnie wstaje (zdalne nauczanie), nerwy i stres związany z nową sytuacją (pandemia), presja środowiska (wyniki w nauce) i poczucie, że się wypadło z bezpiecznego i znanego rytmu funkcjonowania (szkoła). Są oczywiście dzieci, dla których nauka zdalna okazała się sprzyjająca i pozwoliła na uzyskanie lepszych wyników w nauce, i bardzo dobrze, ale niestety powrót wszystkich do szkół będzie się wiązał również z trudnościami dla tych uczniów. Szkoła jest miejscem nawiązywania relacji rówieśniczych, uczenia się funkcjonowania w grupie. Jest też źródłem wielu konfliktów...."

 

dalsza część tekstu p. Ilony Wrótniak-Terleckiej - kliknij

Dzieci bezpieczne w sieci

Świat zmienia się na naszych oczach i to, co nam wydaje się zaskakujące, jest zupełnie naturalne dla pokolenia, które dorasta z zaawansowaną technologią i przesyconym informacjami medium.
Nowe technologie dają nam bardzo dużo możliwości, niejednokrotnie jednak wykorzystywane są również do nieuczciwych lub sprzecznych z prawem praktyk.

 

Ilona Wrótniak-Terlecka

Zapraszam do obejrzenia prezentacji

Telefony wsparcia

 

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Nie wiesz jak poradzić sobie z problemem? Nie masz z kim porozmawiać?

 

Zadzwoń pod nr telefonu  116 111

 

Jest to: anonimowy, bezpłatny i dyskretny telefon, w którym chętnie i cierpliwe osoby udzielą Ci pomocy i wsparcia.

Telefon dział 24 godziny 7 dni w tygodniu

 

KAŻDY PROBLEM MA SWOJE ROZWIĄZANIE 

Jeśli jesteś osobą dorosłą, skontaktuj się z całodobową i bezpłatną Linią Wsparcia 800 70 22 22 - www.liniawsparcia.pl

Dziecko z telefonem w szkole

Posiadanie telefonów komórkowych przez uczniów w szkole budzi wiele emocji wśród społeczności szkolnej. Zapewne każdy rodzic ma swój punkt widzenia, który uważa za słuszny. Oczywiście można wymienić argumenty za i przeciw korzystaniu z telefonów przez dzieci i młodzież na terenie szkoły. I tak np. zwolennicy korzystania z telefonów przez dzieci twierdzą, że zawsze mogą skontaktować się z dzieckiem, i w sytuacjach np. losowych powiadomić dziecko o zmianach planów rodzinnych.

 

Niektórzy twierdzą, że dzieci czują się bezpieczniej mając świadomość, że zawsze mogą skontaktować się z rodzicem. Oczywiście z punktu widzenia dzieci komórka to po prostu świetna rozrywka: gry, tapety, aplikacje, muzyka, animacje, itd. Dlaczego natomiast w szkole posiadanie telefonu komórkowego jest niewskazane?! Wyobraźmy sobie, że podczas lekcji dzwoni telefon; jeden, drugi, kolejny…rozproszy uwagę nie tylko właścicieli, ale całej klasy i zakłóci pracę nauczyciela. Doświadczenie pokazuje, że rodzice dzwonią jakby zapominali, że u dziecka trwa właśnie lekcja. Poza tym posiadając telefon dzieci aż korci, żeby wysyłać SMS-y lub sprawdzać portale społecznościowe bez względu na konsekwencje. Niestety smartfony mogą być również przyczyną konfliktów i zazdrości między dziećmi. Jak wiadomo telefon to niejednokrotnie spory wydatek, na który nie wszystkich stać. Uczniowie obnoszący się na przerwach z nowoczesnymi aparatami muszą się liczyć z tym, że innym mogą sprawić przykrość, bądź wzbudzić złość i zawiść w rówieśnikach, co niestety prowadzi do konfliktów i nieporozumień.

 

Z psychologicznego punktu widzenia korzystanie ze smartfonów przez uczniów w szkołach źle wpływa na zdolności poznawcze dzieci. Nadużywanie telefonu powoduje pogorszenie wyników w nauce. Prowadzone badania wskazują, że zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych w szkołach przynosi pozytywne efekty zarówno pod względem wyników w nauce, jak również wpływa na poprawę interakcji z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną i wielotygodniowe ograniczenia kontaktów społecznych z rówieśnikami ważne jest, aby szczególnie zadbać o bezpośrednie relacje i pielęgnowanie realnych znajomości. Widok dziecka „szalejącego” z rówieśnikiem jest chyba bardziej pożądany niż samotne wpatrywanie się przez nie w ekran smartfona?!

 

Dlatego też wychodząc na przeciw oczekiwaniom zwolenników i przeciwników korzystania przez dzieci z telefonów w szkole ustala się następujące warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, zwanych dalej „sprzętem” przez uczniów na terenie szkoły:


Poniższe zapisy umieszczone są w Statucie SP 11.


1) uczniowie wnoszą na teren szkoły ww. sprzęt na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców i powinni przechowywać go w sposób niewidoczny dla innych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież ww. sprzętu;
2) podczas pobytu uczniów w szkole obowiązuje zakaz korzystania z ww. sprzętu za wyjątkiem użycia ich jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia;
3) w wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z ww. sprzętu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem nauczyciela;
4) nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających za pomocą ww. sprzętu jest niedozwolone za wyjątkiem zgody nauczyciela, w ściśle określonych przez niego przypadkach.

 

 

Ilona Wrótniak-Terlecka pedagog szkolny

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )