Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych 2019/2020

Przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (dla absolwentów klas gimnazjalnych) oraz do szkół ponadpodstawowych (dla absolwentów klas ósmych)

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020 ogłoszony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

Kolejne materiałów dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

MEN wydał kolejną część materiałów dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Informacje w poniższych linkach.

 

List Minister Edukacji do Rodziców

 

Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019-2020

Ogólne zasady rekrutacji

Zadania kuratora oświaty

Zadania dyrektora szkoły, do której kandyduje absolwent

Kryteria rekrutacji i sposób punktacji

Preferencje dla laureatów konkursów oraz finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )