Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych 2019/2020

Przedstawiamy informacje ze strony MEN dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (dla absolwentów klas gimnazjalnych) oraz do szkół ponadpodstawowych (dla absolwentów klas ósmych)

Ogólne zasady rekrutacji

Zadania kuratora oświaty

Zadania dyrektora szkoły, do której kandyduje absolwent

Kryteria rekrutacji i sposób punktacji

Preferencje dla laureatów konkursów oraz finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )