Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych 2019/2020

Przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (dla absolwentów klas gimnazjalnych) oraz do szkół ponadpodstawowych (dla absolwentów klas ósmych)

Linki do stron elektronicznego naboru

Link do logowanie się dla gimnazjalistów

https://lubelszczyzna-pogim.edu.com.pl/kandydat/

 

Link do logowanie się dla ósmoklasistów

https://lubelszczyzna-posp.edu.com.pl/kandydat/

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020 ogłoszony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

Kolejne materiałów dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

MEN wydał kolejną część materiałów dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Informacje w poniższych linkach.

 

List Minister Edukacji do Rodziców

 

Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019-2020

Ogólne zasady rekrutacji

Zadania kuratora oświaty

Zadania dyrektora szkoły, do której kandyduje absolwent

Kryteria rekrutacji i sposób punktacji

Preferencje dla laureatów konkursów oraz finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )