Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Kolorowy kalendarz roku szkolnego do pobrania w formacie *pdf

 

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022 do pobrania w formacie *pdf

 

1.     W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych:

 

a)     Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1.09.2021 r. a kończą 24.06.2022 r.

b)    Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

 

zimowa przerwa świąteczna

-        23 – 31 grudnia 2021 r.

ferie zimowe

-        14 – 27 lutego 2022 r.

wiosenna przerwa świąteczna

-        14 – 19 kwietnia 2022 r.

ferie letnie

-        25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

c)     Terminy zebrań rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji:

 

śródroczna

17 stycznia 2022 r. (oceny należy wystawić do 14 stycznia 2022 r.)

roczna

15 czerwca 2022 r. (oceny należy wystawić do 10 czerwca 2022 r.)

 

2.     Terminy egzaminu ósmoklasisty:

 

język polski

- 24 maja 2022 r. godz. 9:00

matematyka

- 25 maja 2022 r. godz. 9:00

język obcy nowożytny

- 26 maja 2022 r. godz. 9:00

 

3.     Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami:

 

07.09.2021 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałowych

08.09.2021 r.

godz. 1630 klasy 4-6

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałowych

09.09.2021 r.

godz. 1630 klasy 7-8

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałowych

13.10.2021 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

16.11.2021 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców

17.11.2021 r.

godz. 1630 klasy 4-6

Zebranie rodziców

18.11.2021 r.

godz. 1630 klasy 7-8

Zebranie rodziców

15.12.2021 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

25.01.2022 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

26.01.2022 r.

godz. 1630 klasy 4-6

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

27.01.2022 r.

godz. 1630 klasy 7-8

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

29.03.2022 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

17.05.2022 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Informacja o przewidywanych opisowych ocenach rocznych

18.05.2022 r.

godz. 1630 klasy 4-6

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

19.05.2022 r.

godz. 1630 klasy 7-8

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

4.     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów:

  • 15 października 2021 r. (piątek po Dniu Edukacji Narodowej);
  • 12 listopada 2021 r. (piątek po Narodowym Święcie Niepodległości);
  • 7 stycznia 2022 r. (piątek po Święcie Trzech Króli);
  • 24 – 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty);
  • 2 maja 2022 r. (poniedziałek przed Świętem Konstytucji 3 Maja);
  • 17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele).
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )