Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

 

1. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych (plik do pobrania --> kliknij):

 

a) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 2.09.2019 r. a kończą 26.06.2020 r.

b) Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

 

zimowa przerwa świąteczna

-        23 – 31 grudnia 2019 r.

ferie zimowe

-        13 – 26 stycznia 2020 r.

wiosenna przerwa świąteczna

-          9 – 14 kwietnia 2020 r.

ferie letnie

-        27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

c) Terminy zebrań rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji:

 

śródroczna

–   3 stycznia 2020 r. (oceny należy wystawić do 2 stycznia 2020 r.)

roczna            

– zmiana terminów 22 czerwca 2020 r. (oceny należy wystawić do 19 czerwca 2020 r.)

 

2. Terminy egzaminu ósmoklasisty:

 

język polski

- 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 900

matematyka

- 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 900

język obcy nowożytny

- 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 900

 

3. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami. (plik do pobrania --> kliknij)

 

10.09.2019 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałowych

11.09.2019 r.

godz. 1630 klasy 4-8

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałowych

09.10.2019 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

05.11.2019 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców

06.11.2019 r.

godz. 1630 klasy 4-8

Zebranie rodziców

04.12.2019 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

07.01.2020 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

08.01.2020 r.

godz. 1630 klasy 4-8

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

26.02.2020 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

31.03.2020 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców

01.04.2020 r.

godz. 1630 klasy 4-8

Zebranie rodziców

19.05.2020 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

20.05.2020 r.

godz. 1630 klasy 4-8

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów:

 

  • 31 października 2019 r. (czwartek przed dniem Wszystkich Świętych);
  • 22 listopada 2019 r. (piątek – Dzień Patrona);
  • 2 marca 2020 r. (poniedziałek);
  • 30 kwietnia 2020 r. (czwartek);
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele);
  • 16 - 18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty)
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )