Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 po dokonanych zmianach do pobrania (*pdf)

 

1. W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych:

 

a) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1.09.2020 r. a kończą 25.06.2021 r.

b) Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

 

zimowa przerwa świąteczna

-        23 – 31 grudnia 2020 r.

ferie zimowe

-        4 – 17 stycznia 2021 r.

wiosenna przerwa świąteczna

-        01 – 06 kwietnia 2021 r.

ferie letnie

-        25 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

c) Terminy zebrań rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji:

 

śródroczna

– 25 stycznia 2021 r. (oceny należy wystawić do 22 stycznia 2021 r.)

roczna            

18 czerwca 2021 r. (oceny należy wystawić do 17 czerwca 2021 r. do godz. 12:00)

 

2. Terminy egzaminu ósmoklasisty:


język polski

- 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 900

matematyka

- 26 maja 2021 r. (środa) godz. 900

język obcy nowożytny

- 27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 900

 

3. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami.

 

Zebrania

  • 26 – 28 stycznia 2021 r. – zebranie śródroczne informujące o ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania (w zależności od sytuacji epidemicznej zebrania odbędą się stacjonarnie lub poprzez Teams, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem);
  • 17 – 20 maja 2021 r. – zebranie informujące o przewidywanych rocznych ocenach
    z zajęć edukacyjnych (w zależności od sytuacji epidemicznej zebrania odbędą się stacjonarnie lub poprzez Teams, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem).

 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów:

  • 2 listopada 2020 r. (poniedziałek po dniu Wszystkich Świętych);
  • 30 kwietnia 2021 r. (piątek przed 1 maja 2021 r.);
  • 24 – 28 maja 2021 r. (w tym dni egzaminu ósmoklasisty w dniach 25-27 maja 2021 r.);
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele).
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )