Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 do pobrania (*pdf)

 

1. W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych:

 

a) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1.09.2020 r. a kończą 25.06.2021 r.

b) Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

 

zimowa przerwa świąteczna

-        23 – 31 grudnia 2020 r.

ferie zimowe

-        01 – 14 lutego 2021 r.

wiosenna przerwa świąteczna

-        01 – 06 kwietnia 2021 r.

ferie letnie

-        25 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

c) Terminy zebrań rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji:

 

śródroczna

– 7 stycznia 2021 r. (oceny należy wystawić do 22 grudnia 2020 r.)

roczna            

23 czerwca 2021 r. (oceny należy wystawić do 18 czerwca 2021 r.)

 

2. Terminy egzaminu ósmoklasisty:


język polski

- 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 900

matematyka

- 26 maja 2021 r. (środa) godz. 900

język obcy nowożytny

- 27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 900

 

3. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami.

Zostaną podane w późniejszym terminie.

 

4Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów (propozycja):

  • 2 listopada 2020 r. (poniedziałek po dniu Wszystkich Świętych);
  • 4-5 stycznia 2021 r. (poniedziałek i wtorek po Nowym Roku i przed świętem Trzech Króli);
  • 30 kwietnia 2021 r. (piątek przed 1 maja 2021 r.);
  • 25 – 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty);
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele).
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )