Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 w formie graficznej (plik *.pdf)

 

1.   W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych:

 

 

a)   Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 3.09.2018 r. a kończą 19.06.2019 r.

b)   Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

 

zimowa przerwa świąteczna

-        23 – 31 grudnia 2018 r.

ferie zimowe

-        11 – 24 lutego 2019 r.

wiosenna przerwa świąteczna

-        18 – 23 kwietnia 2019 r.

ferie letnie

-        20 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

c)   Terminy zebrań rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji:

 

śródroczna

–   8 stycznia 2019 r. (oceny należy wystawić do 4 stycznia 2019 r.)

roczna            

13 czerwca 2019 r. (oceny należy wystawić do 11 czerwca 2019 r.)

 

2.   Terminy egzaminu gimnazjalnego:

 

część humanistyczna

- 10 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 900

część matematyczno-przyrodnicza

- 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 900

język obcy nowożytny

- 12 kwietnia 2019 r. (piątek) godz. 900

 

3.   Terminy egzaminu ósmoklasisty:

 

język polski

- 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 900

matematyka

- 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 900

język obcy nowożytny

- 17 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 900

 

4.   Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami - plik pdf do pobrania --> kliknij

 

11.09.2018 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałów

12.09.2018 r.

godz. 1630 klasy 4-8 i gimnazjalne

Zebranie rodziców i wybory do rad oddziałów

10.10.2018 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

06.11.2018 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców

07.11.2018 r.

godz. 1630 klasy 4-8 i gimnazjalne

Zebranie rodziców

05.12.2018 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

15.01.2019 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

16.01.2019 r.

godz. 1630 klasy 4-8 i gimnazjalne

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

06.03.2019 r.

godz. 1630

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas

02.04.2019 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Zebranie rodziców

03.04.2019 r.

godz. 1630 klasy 4-8 i gimnazjalne

Zebranie rodziców

28.05.2019 r.

godz. 1630 klasy 1-3

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

29.05.2019 r.

godz. 1630 klasy 4-8 i gimnazjalne

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

5.   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów:

 

  • 12 października 2018 r. (piątek przed Dniem Edukacji Narodowej)
  • 2 listopada 2018 r. (piątek po Wszystkich Świętych)
  • 15 – 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa egzamin ósmoklasisty)
  • 29 – 30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek i wtorek przed Majówką)
  • 2 maja 2019 r. (czwartek)
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )