Dokumenty organizujące pracę szkoły

Dokumenty do pobrania

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza       obowiązujący po zmianie od 7 grudnia 2020 r.

 

Regulamin Rady Pedagogicznej      obowiązuje od 2 września 2019 r.

 

Regulamin dyżurów nauczycieli      obowiązuje od 2 września 2019 r.

 

Regulamin organizowania wycieczek      obowiązuje od 1 września 2020 r.

 

Zarządzenie ws zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i organizacji zajęć na basenie - obowiązuje od 23.09.2019 r.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2019/2020

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Zarządzenie w sprawie usprawiedliwiania nieobecności uczniów - obowiązuje od 1 września 2018 r.

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z szatni - obowiązuje od 1 września 2018 r.

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy          z opieki w świetlicy mogą korzystać wyłącznie dzieci, których oboje rodziców pracuje zawodowo

 

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia

 

Wniosek rodzica o wydanie opinii o uczniu

Ewaluacja wewnętrzna

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

Pozostałe dokumenty
opis dokumentutypdata

Wniosek o dofinansowanie przez Zarząd Rady Rodziców

pdf23-11-2018[ Pobierz ]
135 kB

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników

docx12-09-2016[ Pobierz ]
23 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )