Dokumenty organizujące pracę szkoły

Dokumenty do pobrania

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza       tekst ujednolicony na 1 września 2019 r.

 

Regulamin Rady Pedagogicznej      obowiązuje od 2 września 2019 r.

 

Regulamin dyżurów nauczycieli      obowiązuje od 2 września 2019 r.

 

Regulamin organizowania wycieczek      obowiązuje od 2 września 2019 r.

 

Zarządzenie ws zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i organizacji zajęć na basenie - obowiązuje od 23.09.2019 r.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2019/2020

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Zarządzenie w sprawie usprawiedliwiania nieobecności uczniów - obowiązuje od 1 września 2018 r.

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z szatni - obowiązuje od 1 września 2018 r.

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy

 

 

Teczka wychowawcy
opis dokumentutypdata

Informacja o klasie od wychowawcy

docx21-09-2018[ Pobierz ]
12 kB

IPET

docx21-09-2018[ Pobierz ]
15 kB

IPETprzykładowy

doc21-09-2018[ Pobierz ]
25 kB

Klauzura  pracownik RODO dla nauczyciela

odt21-09-2018[ Pobierz ]
15 kB

Notatka ze spotkania zespołu wychowawczego

docx21-09-2018[ Pobierz ]
12 kB

Plan działań wspierających

docx21-09-2018[ Pobierz ]
16 kB

Upoważnienie do przetwarzania danych przez nauczyciela

docx21-09-2018[ Pobierz ]
23 kB

Zgłoszenie problemu

docx21-09-2018[ Pobierz ]
11 kB

Zgody na zajęcia indywidualne z pedagogiem

docx21-09-2018[ Pobierz ]
11 kB
Pozostałe dokumenty
opis dokumentutypdata

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców w sprawie odry

pdf22-11-2018[ Pobierz ]
1 139 kB

Wniosek o dofinansowanie przez Zarząd Rady Rodziców

pdf23-11-2018[ Pobierz ]
135 kB

obwody szkole

pdf23-03-2017[ Pobierz ]
55 kB

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników

docx12-09-2016[ Pobierz ]
23 kB

Stanowisko GIS dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy

pdf24-09-2015[ Pobierz ]
630 kB

Stanowisko MZ w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy

pdf24-09-2015[ Pobierz ]
54 kB

Zjawisko wszawicy

pdf24-09-2015[ Pobierz ]
867 kB

Wszawica - wskazania profilaktyczne

pdf24-09-2015[ Pobierz ]
1 012 kB

list do rodziców

pdf07-05-2019[ Pobierz ]
558 kB

formularz zgody

pdf07-05-2019[ Pobierz ]
147 kB
Ewaluacja wewnętrzna

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )