Październik - rok szkolny 2019/2020

Dzień Edukacji Narodowej

Zapraszamy do GALERII.

Rodzinny rajd rowerowy w klasie 2b

 

12 października uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią p. Agatą Skowyrą, rodzicami i rodzeństwem wybrali się na wycieczkę rowerową do leśniczówki Azotrop. Mimo że wyprawa stanowiła nie lada wyzwanie, to jednak wszystkim udało się dotrzeć na miejsce w świetnych humorach.  W leśniczówce dzieci i ich bliscy mieli okazję spędzić wspaniałe chwile przy wspólnym posiłku przy ognisku, grach zespołowych i zabawach integracyjnych. Dodatkową atrakcję stanowiły zajęcia przeprowadzone przez pana leśniczego, podczas których dzieci nauczyły się rozpoznawać tropy zwierząt, zbudowały budkę lęgową i karmnik. Pełne wrażeń spotkanie pozostanie jeszcze długo w pamięci jego uczestników.

Zapraszamy do GALERII.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Nasza szkoła przystąpiła do programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole” realizowanego wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji, promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy oraz podniesienie kultury prawnej w szkołach poprzez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz uczenie dzieci i młodzieży, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez dialog prowadzący do porozumienia. Uczestniczący w programie kandydaci na mediatorów rówieśniczych w ramach Sądowego Uniwersytetu dla Szkół realizowanego w programie Edukacji Prawnej dla szkół zostaną zapoznani z funkcjonowaniem sądów i sądownictwa, uczestnictwa w symulacji rozprawy sądowej czy dyskusji na temat zasad wyrokowania poprzez organizowane dla nich wizyt w sądzie, w grupach do 30 uczniów.

 

W ramach programu młodzież weźmie udział w serii spotkań edukacyjnych. Uczniowie otrzymają odpowiedź na pytania: czym jest prawo, kiedy mamy do czynienia z jego naruszeniem, co to jest przestępstwo i jakie są jego konsekwencje. Poznają anatomię i psychologię konfliktu. W sposób szczególny eksperci prowadzący pogadanki skupią się na zaprezentowaniu mediacji, jako głównej metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Spośród uczniów od klasy szóstej zostaną wyłonieni potencjalni arbitrzy – mediatorzy rówieśniczy, którzy wcielą się w role mediatorów i w trakcie organizowanych przez szkoły, organizacje mediatorów i koordynatorów do spraw mediacji w Sądach Rejonowych danego okręgu warsztatów nabędą umiejętności potrzebne do niesienia pomocy innym w rozwiązywaniu konfliktów. W trakcie trwania projektu przewiduje się kilkugodzinne prelekcje dla nauczycieli i pedagogów a w razie potrzeby również dla rodziców podczas zebrań szkolnych. W celu sprawdzenia efektywności programu uczniowie i nauczyciele wypełnią specjalne ankiety. Uczniowie - kandydaci na mediatorów rówieśniczych otrzymają zaświadczenia o ukończenia szkolenia i nabycie uprawnień do prowadzenia mediacji rówieśniczych na terenie danej szkoły.

 

Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie wśród uczestników programu konkursów: literackiego pt. „Moje prawo do mediacji – pierwszy stopień wtajemniczenia do mediacji sądowej i pozasądowej?” z wykorzystaniem ponadczasowych myśli Janusza Korczaka oraz plastycznego pt. ,,Moje prawo do mediacji rówieśniczej” na terenie każdej szkoły, która będzie mogła przedstawić do oceny Komisji Konkursowej tylko jedna pracę literacką albo plastyczną. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w maju 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie:

 

https://www.lublin.so.gov.pl/informacje-ogolne-o-mediacji,m,m1,282,293 

 

Koordynatorem-opiekunem Programu w szkole jest p. Ilona Wrótniak-Terlecka

Znicze dla Kresów 2019

Po raz trzeci w naszej szkole zbierać będziemy znicze, które zapalone zostaną na Kresach RP - Wołyniu, Podolu, Tarnopolszczyźnie, Nowogródczyźnie, Wileńszczyźnie.

Kresy Rzeczypospolitej Polskiej to nasze kulturowe dziedzictwo  pozostawione nam Polaków przez wieki tam mieszkających. To miejsca, zwyczaje, wydarzenia opisywane przez Sienkiewicza w Trylogii. To  twórczość Słowackiego i Mickiewicza, to wiekowe rodowe siedliska, kościoły, zabytki, szkoły i uniwersytety, a także cmentarze. W większości cmentarze opuszczone i zniszczone. Od paru lat docierają tam ochotnicy, zapaleńcy, kresowi Zagończycy.

Akcję przeprowadzamy w porozumieniu ze Świetlicą Środowiskową OHP w Lublinie i Towarzystwem Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńskiej w Lublinie. To środowiska, które od lat prowadzą różne działania na terenach Kresów (ekshumacje, porządkowanie cmentarzy, wsparcie kulturalne Polaków tam mieszkających np. zbiórki książek , które od 3 lat przekazujemy, spotkania z ludnością i budowanie porozumienia z Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami).

Zbiórka jest dobrowolna. 20  października, w niedziele zbiórka rozpocznie się w parafii Św. Rodziny na Niwie. Zbiórka w szkole rozpocznie się  22 października (wtorek). Akcję koordynuje Samorząd Uczniowski.  Zebrane znicze w poszczególnych klasach przynoszą do sali 304 przedstawiciele poszczególnych samorządów klasowych.

W klasach młodszych (0 – 3) pomocy udzielą członkowie RSU. W celu lepszej organizacji zbiórki proponujemy następujące terminy przynoszenia zniczy:

  • 22.10 wtorek      klasy 0 – 2
  • 23.10 środa        klasy 3 – 4
  • 24.10 czwartek   klasy 5 – 6
  • 25.10 piątek       klasy 7 – 8

 

Apelujemy o aktywne włączenie się do wspólnej akcji. Pomóżmy zanieść światło na Kresy!

 

Wybory, wybory...

9 października w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów parlamentarnych w ramach realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu „Młodzi Głosują”. Projekt wyborów szkolnych realizowany jest w całej Polsce od 1995r. przez CEO i aktualnie jest współfinansowany ze środków unijnych.

W tej edycji wzięło udział ponad 900 szkół w tym nasza. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie uczestnictwa w życiu publicznym młodych ludzi, w tym zachęcenie do świadomego udziału w wyborach tegorocznych jak i przyszłych. Akcja w naszej szkole skierowana była do uczniów klas 6, 7 i 8.

Rozpoczęła się przeprowadzeniem w klasach quizu  „Co wiem na temat polskiego parlamentu?”. Kolejny etap miał na celu uzupełnienie wiedzy o parlamencie  i zachęcenie do głosowania. Uczniowie przygotowali gazetkę, ulotki, instrukcję dla wyborcy. Odbyły się również lekcje poświęcone wyborom. W końcu w środę 9 października uczniowie klas 6, 7 i 8 mogli przystąpić do głosowania.

Udział w głosowaniu był dobrowolny. Oczywiście podobnie jak w prawdziwych wyborach głosowanie przebiegało zgodnie z wszelkimi procedurami. Została powołana Komisja Wyborcza, przygotowano lokal wyborczy, urnę i miejsce do zachowania zasady tajności. Uczniowie musieli okazać ważny dokument w postaci legitymacji i podpisać się na liście.

Młodzi głosują”  to świetna nauka obowiązków obywatelskich w formie zabawy. Mamy nadzieję, że będzie ona owocować w przyszłości zdecydowanie wyższą frekwencją. Zwracamy się z tym do zapominalskich, którzy nie zabrali ze sobą legitymacji i niestety choć chcieli nie mogli zagłosować.

W naszej szkole zwyciężył Komitet Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasował się Komitet Sojusz Lewicy Demokratycznej, a na trzecim Komitet Konfederacja Wolność i Niepodległość.

W całej akcji „Młodzi Głosują” również zwycięzcą wyborów zostało Prawo i Sprawiedliwość, na kolejnych miejscach uplasował się Sojusz Lewicy Demokratycznej, Koalicja Obywatelska i Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Zapraszamy do GALERII. 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )